Besøg IDAs andre hjemmesider

Kan jeg blive medlem?

Nedenstående er en udtømmende liste over alle uddannelser, som udbydes af de uddannelsesinstitutioner, som IDA optager studerende fra.

Er din uddannelse optagelsesberettiget? Klik på den uddannelsesinstitution, du er optaget på for at se den komplette liste af uddannelser på adgangskursus-, diplom-, bachelor- eller kandidatniveau. Hvis en uddannelse er optagelsesberettiget i IDA, så er uddannelsen markeret med fed skrift.

Mangler din uddannelse på listen? Er uddannelsen på listen, men ikke markeret med fed skrift, så er den ikke optagelsesberettiget i IDA, men inkluderet fordi vi får mange henvendelser fra studerende fra disse studieretninger. Er uddannelsen ikke på listen, kan du kontakte os for at høre nærmere. Vi får uddannelsestitlerne fra KOT (Koordinerede Tilmelding). I nogle tilfælde kan der være forskel på, hvad dit universitet kalder uddannelsen og hvad er oplyst via KOT. Din uddannelse kan være på listen, men under et andet navn.

Står din uddannelsesinstitution ikke på listen? IDA optager ikke studerende fra uddannelsesinstitutioner, som ikke er nævnt på listen.

Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 18 48 48.

Bacheloruddannelser

 • Almen Erhvervsøkonomi
 • Business Administration and Digital Management
 • Business Administration and Sociology
 • Business, Asian Language and Culture – International Business in Asia
 • Business, Language and Culture
 • Business Administration and Service Management
 • Erhvervsøkonomi – erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi – filosofi
 • Erhvervsøkonomi – informationsteknologi
 • Erhvervsøkonomi – matematik
 • Erhvervsøkonomi – psykologi
 • Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation
 • Erhvervsøkonomi og projektledelse
 • Europæisk Business
 • International Business
 • International Business and Politics
 • International Shipping and Trade
 • Markeds- og Kulturanalyse

Kandidat- og masteruddannelser

 • Accounting, Strategy and Control
 • Advanced Economics and Finance
 • Applied Economics and Finance
 • Brand and Communications Management
 • Business Administration and Bioentrepreneurship
 • Business Administration and Digital Business
 • Business Administration and Data Science
 • Business Administration and Ebusiness
 • Business Administration and Information Systems
 • Business Administration and Innovation in Health Care
 • Business Administration and Philosophy
 • Business and Development Studies
 • Diversity and Change Management
 • Erhvervsøkonomi og Jura
 • Erhvervsøkonomi og Matematik
 • Erhvervsøkonomi og Psykologi
 • Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation
 • Finance and Investments
 • Finance and Strategic Management
 • Finansiering og Regnskab
 • Human Resource Management
 • International Business
 • International Business and Politics
 • International Marketing and Management
 • Management of Creative Business Processes
 • Management of Innovation and Business Development
 • Økonomisk Markedsføring
 • Organisational Innovation and Entrepreneurship
 • People and Business Development
 • Politisk Kommunikation og Ledelse
 • Public Management and Social Development
 • Revisorkandidat
 • Sales Management
 • Strategic Design and Entrepreneurship
 • Strategy, Organisation and Leadership
 • Supply Chain Management
 • Sustainable Tourism and Hospitality Management

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Diplomingeniøruddannelser

 • Arktisk Byggeri og Infrastruktur
 • Byggeri og Infrastruktur
 • Eksport og Teknologi
 • Elektrisk Energiteknologi
 • Elektroteknologi 
 • IT-elektronik
 • IT og Økonomi
 • Maskinteknik
 • Mobilitet, Transport og Logistik
 • Proces og Innovation
 • Produktion
 • Softwareteknologi
 • Sundhedsteknologi 

Adgangskursus

 • Adgangskursus

 Diplomingeniøruddannelser

 • Bygningsdesign
 • Elektroteknologi 
 • Fiskeriteknologi 
 • Fødevaresikkerhed og -­kvalitet
 • IT-elektronik
 • IT og Økonomi
 • Kemi- og Bioteknik
 • Kemiteknik og International Business
 • Softwareteknologi

 Bacheloruddannelser

 • Bioteknologi
 • Byggeteknologi
 • Bygningsdesign
 • Bæredygtigt Energidesign
 • Computer engineering
 • Cyberteknologi (Netværksteknologi og IT)
 • Data science og management (tidligere: Strategisk Analyse og Systemdesign)
 • Design og Innovation
 • Elektroteknologi
 • Fysik og ingeniørvidenskab
 • Fysik og Nanoteknologi
 • Fødevarer og Ernæring
 • General Engineering
 • Geofysik og Rumteknologi
 • Kemi og Teknologi
 • Kunstig Intelligens og Data
 • Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
 • Life Science og Teknologi
 • Matematik og Teknologi
 • Medicin og Teknologi
 • Miljøteknonologi (tidligere: Vand, Bioressourcer og Miljømanagement)
 • Produktion og Konstruktion
 • Softwareteknologi
 • Sundhed og Informatik
 • Teknisk Biomedicin

 Kandidat- og masteruddannelser

 • Akvatisk Videnskab og Teknologi
 • Anvendt Kemi
 • Autonome Systemer
 • Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi
 • Bioinformatik og Systembiologi
 • Bioteknologi
 • Business Analytics (Datadesign og Optimering)
 • Byggeteknologi
 • Bygningsdesign
 • Bæredygtig Energi
 • Design og Innovation
 • Elektroteknologi
 • Engineering Light (tidl. Photonics Engineering)
 • Farmateknologi
 • Fysik og Nanoteknologi
 • Fødevareteknologi
 • Geofysik og Rumteknologi
 • Industriel Økonomi og Teknologiledelse
 • Informationsteknologi
 • Kemisk og Biokemisk Teknologi
 • Kommunikationsteknologier og Systemdesign
 • Konstruktion og Mekanik
 • Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering
 • Lyd og Akustisk Teknologi
 • Management of Technology (MMT)
 • Matematisk Modellering og Computing
 • Materiale- og Procesteknologi
 • Medicin og Teknologi
 • Menneskeorienteret Kunstig Intelligens
 • Miljøteknologi
 • Olie- og Gasteknologi
 • Sundhed og Informatik
 • Sustainable Leadership, master (deltidsuddannelse – kun optagelsesberettiget som færdiguddannet)
 • Teknologiledelse (MMT), master (deltidsuddannelse – kun optagelsesberettiget som færdiguddannet)
 • Teknologisk Entreprenørskab
 • Transport og Logistik
 • Vindenergi

 Internationale fællesuddannelser

 • Aquatic Food Production – Safety and Quality
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Cold Climate Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Electrical and Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Energy Conversion and Storage
 • Engineering Acoustics
 • Environmental Engineering (EPFL)
 • Environmental Engineering (N5T)
 • Environmental Engineering (TUM)
 • European Wind Energy Master
 • Innovative Sustainable Energy Engineering
 • Life Science Engineering and Informatics
 • Management
 • Maritime Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Nanoscience and Technology
 • Neuroscience and Neuroimaging
 • Offshore Wind Energy
 • Physics and Nanotechnology
 • Polymer Technology
 • Security and Cloud Computing
 • Water and Environment

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester

Bacheloruddannelser

 • Data Science
 • Digital Design og Interaktive Teknologier
 • Global Business Informatics
 • Softwareudvikling

Kandidat- og masteruddannelser

 • Data Science
 • Datalogi
 • Digital Design og Interaktive Teknologier
 • Digital Innovation & Management
 • It-ledelse (deltidsuddannelse – kun optagelsesberettiget som færdiguddannet)
 • Softwaredesign
 • Spil

Bacheloruddannelser

 • Arkitektur
 • Design
 • Konservering

 Professionsbacheloruddannelser

 •  Crafts in Glass and Ceramics

Kandidat- og masteruddannelser

 • Architectural Technology
 • Architecture & Landscape
 • Architecture and Design – Whole and Part
 • Architecture and Extreme Environments
 • Arkitektur
 • Art and Architecture
 • Computation in Architecture
 • Cultural Heritage, Transformation and Restoration
 • Design
 • Furniture Design – products, materials, and contexts
 • Graphic Communication Design
 • Graphic Conservation
 • Konservering
 • Object Conservation
 • Political Architecture: Critical Sustainability
 • Settlement, Ecology & Tectonics
 • Spatial Design
 • Strategic Design & Entrepreneurship
 • Urbanism & Societal Change
 • Visual Game and Media Design

Bacheloruddannelser

 • Antropologi
 • Asienstudier (Japanstudier)
 • Asienstudier (Kinastudier)
 • Asienstudier (Koreastudier)
 • Audiologpædi
 • Biokemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Datalogi
 • Datalogi-økonomi
 • Engelsk
 • Europæisk etnologi
 • Farmaci
 • Film- og medievidenskab
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Forhistorisk arkæologi
 • Forsikringsmatematik
 • Fransk sprog og kultur
 • Fysik
 • Fødevarer og ernæring
 • Geografi og Geoinformatik
 • Geologi-Geoscience
 • Græsk, klassisk
 • Grønlandske og arktiske studier
 • Historie
 • Husdyrvidenskab
 • Idræt og fysisk aktivitet
 • Indianske sprog og kulturer
 • Informationsstudier
 • Italiensk sprog og kultur
 • Jordbrugsøkonomi
 • Jura
 • Kemi
 • Kognitions- og datavidenskab
 • Klassisk arkæologi
 • Kommunikation og it
 • Kunsthistorie
 • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
 • Landskabsarkitektur
 • Latin
 • Lingvistik
 • Litteraturvidenskab
 • Machine Learning og Datavidenskab
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicin
 • Medicin og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
 • Mellemøstens sprog og samfund (Assyriologi, arkæologi, ægyptologi)
 • Miljø- og fødevareøkonomi
 • Moderne Indien og sydasienstudier
 • Molekylær biomedicin
 • Musikvidenskab
 • Nanoscience
 • Natur- og kulturformidler
 • Naturressourcer
 • Odontologi
 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Religionsvidenskab
 • Retorik
 • Samfundsfag
 • Skov- og landskabsingeniør
 • Sociologi
 • Spansk og latinamerikansk sprog og kultur
 • Statskundskab
 • Sundhed og Informatik
 • Tandplejer
 • Teater- og performancestudier
 • Teologi
 • Tysk sprog og kultur
 • Urban landskabsingeniør
 • Veterinærmedicin
 • Økonomi
 • Østeuropastudier

Kandidat- og masteruddannelser

 • Afrikastudier
 • Agronomi
 • Antropologi
 • Anvendt kulturanalyse
 • Asienstudier
 • Assyriologi
 • Audiologopædi
 • Bioentreprenørskab
 • Bioinformatik
 • Biokemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Bæredygtig skov- og naturforvaltning
 • Bæredygtigt tropisk skovbrug
 • Dansk
 • Data Stewardship, AO
 • Datalogi
 • Datalogi (erhvervskandidat)
 • Engelsk
 • Europas religiøse rødder
 • Europæisk etnologi
 • Farmaceutisk videnskab
 • Farmaci
 • Film- og medievidenskab
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Forhistorisk arkæologi
 • Forsikringsmatematik
 • Fransk sprog og kultur
 • Fysik
 • Fødevareinnovation og sundhed
 • Fødevarevidenskab
 • Geografi og Geoinformatik
 • Geologi-geoscience
 • Global sundhed
 • Global udvikling
 • Grønlandske og arktiske studier
 • Historie
 • Human ernæring
 • Humanbiologi
 • Humanfysiologi
 • Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab
 • Husdyrvidenskab
 • Immunologi og inflammation
 • Indianske sprog og kulturer
 • Informationsvidenskab og Kulturformidling
 • Integrerede fødevarerstudier
 • Interkulturelle markedsstudier
 • Interreligiøse islamstudier
 • It og Kognition
 • Italiensk sprog og kultur
 • Jordbrugsøkonomi
 • Jura
 • Jura (erhvervskandidat)
 • Kemi
 • Klassisk arkæologi
 • Klassisk græsk
 • Klimaforandringer
 • Klinisk ernæring
 • Kognition og kommunikation
 • Kommunikation og it
 • Kunsthistorie
 • Landskabsarkitektur
 • Latin
 • Lingvistik
 • Litteraturvidenskab
 • Lægemiddelvidenskab
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicin
 • Medicin og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Mellemøstens sprog og samfund
 • Migrationsstudier
 • Miljø- og naturressourceøkonomi
 • Miljøvidenskab
 • Moderne kultur
 • Molekylær Biomedicin
 • Musikvidenskab
 • Nanoscience
 • Nanoscience og Teknologi (Kina)
 • Naturforvaltning
 • Naturressourcer og Udvikling
 • Neuroscience
 • Nærorientalsk arkæologi
 • Odontologi
 • Portugisiske og brasilianske studier
 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Religionsvidenskab
 • Retorik
 • Samfundsfag
 • Samfundsvidenskabelig jura
 • Sikkerheds- og risikoledelse
 • Skovbrugsvidenskab
 • Social Datavidenskab
 • Sociologi
 • Spansk og latinamerikansk sprog og kultur
 • Sprogpsykologi
 • Statistik
 • Statskundskab
 • Statskundskab (erhvervskandidat)
 • Stem-undervisning
 • Stem-undervisning (erhvervskandidat)
 • Sundhed og Informatik
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
 • Teater- og performancestudier
 • Teologi
 • Tværkulturelle studier
 • Tysk sprog og kultur
 • Vand og Miljø (Kina)
 • Veterinærmedicin
 • Visuel kultur
 • Ægyptologi
 • Økonomi
 • Østeuropastudier

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester
 • Skibsfører

Øvrige uddannelser

 • Skibsmaskinist
 • Skibsassistent
 • Fiskeskipper
 • Kystskipper
 • Sætteskipper

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester
 • Maskinmester (Sisimiut)

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Diplomingeniøruddannelser

 • Bioteknologi
 • Maskinteknologi

 Professionsbacheloruddannelser

 •  Administrationsbachelor
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring- og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Lærer
 • Pædagog
 • Radiograf
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Erhvervsakademiuddannelser

 • Sundhedsadministrativ koordinator

Bacheloruddannelser

 • Humanistisk bachelor
 • Humanistisk-Teknologisk Bachelor
 • International bachelor in Humanities
 • International Bachelor in Natural Sciences
 • International Bachelor in Social Sciences
 • Naturvidenskabelig Bachelor
 • Samfundsvidenskabelig Bachelor

Kandidat- og masteruddannelser

 • Arbejdsliv
 • Business Administration and Leadership
 • By og Plan
 • Chemistry
 • Computer Science (Datalogi)
 • Dansk
 • Digital Transformation
 • Environmental Biology
 • Environmental Risk
 • Environmental Science 
 • European Master in Global Studies (EMGS)
 • Filosofi og Videnskabsteori
 • Fysik
 • Geografi
 • Global and Development Studies
 • Historie
 • Informatics
 • Informatik
 • International Politics and Governance
 • Journalistik
 • Kemi
 • Kommunikation
 • Kulturmødestudier
 • Mathematical Bioscience
 • Mathematical Computer Modelling
 • Mathematical Physical Modelling
 • Media and Communication
 • Medicinalbiologi
 • Molecular Biology
 • Molecular Health Science 
 • Nordic Urban Planning Studies
 • Physics
 • Politik og Forvaltning
 • Politik og Forvaltning – erhvervskandidat
 • Social Entrepreneurship and Management
 • Social Intervention
 • Socialpsykologi og Læring
 • Socialvidenskab
 • Teksam-Miljøplanlægning
 • Tværvidenskabelige Sundhedsstudier
 • Virksomhedsledelse

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester
 • Skibsfører
 • Skibsofficer

Bacheloruddannelser

 • Erhvervsøkonomi, HA – Energi management
 • Erhvervsøkonomi, HA – Generel erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi, HA – Meritordning
 • Erhvervsøkonomi, HA – Sports- og eventmanagement
 • Sociologi og kulturanalyse

Kandidat- og masteruddannelser

 • Cultural Sociology
 • Environmental and Resource Management
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Idræt og Sundhed
 • Marketing, Social Media, and Digitalization
 • Medicin/Lægevidenskab
 • Sports and Event Management

Bacheloruddannelser

 • Biblioteksvidenskab, it og kommunikation
 • Designkultur
 • Designkultur og økonomi
 • Erhvervsøkonomi, HA – Digitalisering og forretningsudvikling
 • Erhvervsøkonomi, HA – Entreprenørskab og innovation
 • Erhvervsøkonomi, HA – Generel erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi, HA – Meritordning
 • Informationsvidenskab, it- og interaktionsdesign
 • International virksomhedskommunikation – Engelsk, IT og webkommunikation

Kandidat- og masteruddannelser

 • Business Controlling
 • Designledelse
 • Designstudier
 • Erhvervsøkonomi-erhvervssprog i international turisme og fritidsmanagement
 • European Master in Tourism Management
 • Forretnings- & Markedsudvikling
 • Product Design
 • Revisor
 • Styring og Ledelse
 • Web Communication Design
 • Webkommunikation

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Diplomingeniøruddannelser

 • Bygningsteknik 
 • Elektrisk Energiteknologi 
 • Elektronik
 • Global ledelse og design af produktionsnetværk 
 • Integreret design 
 • Kemi- og Bioteknologi
 • Maskinteknik
 • Mechatronics
 • Produktion 
 • Robotteknologi 
 • Softwareteknologi

 Bacheloruddannelser

 • Amerikanske studier
 • Anvendt matematik
 • Audiologi
 • Audiologopædi
 • Biokemi og molekylær biologi
 • Biologi
 • Biomedicin
 • Bygningsteknik 
 • Dansk
 • Datalogi
 • Elektronik
 • Energisystemer 
 • Engelsk
 • Engineering, Innovation and Business
 • Erhvervsøkonomi, HA – Generel erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi, HA – International Business
 • Erhvervsøkonomi, HA – Marketing og brand management
 • Erhvervsøkonomi, HA – Meritordning
 • Erhvervsøkonomi-erhvervssprog – engelsk eller tysk
 • Farmaci
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Fysik
 • Fysik og Teknologi
 • HA – Generel erhvervsøkonomi
 • HA (jur.)
 • Historie
 • Idræt og Sundhed
 • Interkulturel pædagogik
 • International virksomhedskommunikation – Engelsk og kommunikation eller medier
 • International virksomhedskommunikation – To fremmedsprog
 • International virksomhedskommunikation – Tysk og kommunikation eller medier
 • Journalistik
 • Jura
 • Kemi
 • Kemi og Bioteknologi 
 • Klinisk biomekanik / kiropraktor
 • Litteraturvidenskab
 • Market and Management Anthropology
 • Maskinteknik 
 • Matematik
 • Matematik-Økonomi
 • Mechatronics
 • Medicin/Lægevidenskab
 • Medievidenskab
 • Oldtidskundskab
 • Product Development and Innovation
 • Psykologi
 • Religionsstudier
 • Robotteknologi
 • Samfundsfag
 • Software Engineering
 • Spiludvikling og læringsteknologi
 • Statskundskab
 • Sundheds- og Velfærdsteknologi
 • Tysk
 • Økonomi-Erhvervsøkonomi
 • Økonomi-Samfundsøkonomi

Kandidat- og masteruddannelser

 • Accounting and Finance
 • Amerikanske studier
 • Anvendt matematik
 • Audiologi
 • Audiologopædi
 • Biokemi og molekylær biologi
 • Biologi
 • Biomedicin
 • Biomedicinsk informatik
 • Brand Management and Marketing Communication
 • Comparative Public Policy and Welfare Studies
 • Dansk
 • Data Science
 • Datalogi
 • Electronics
 • Energisystemer
 • Engelsk
 • Engineering, Innovation and Business
 • Ergoterapi
 • Erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi-erhvervssprog – engelsk eller tysk
 • Farmaci
 • Filosofi
 • Fysik
 • Fysik og Teknologi
 • Fysioterapi
 • Global Marketing and Consumer Culture
 • Historie
 • Human Resource Management
 • Idræt og Sundhed
 • Innovation and Business Development
 • International Business and Management
 • International Business and Marketing
 • International Security and Law
 • International Virksomhedskommunikation
 • Jordemodervidenskab
 • Journalistik
 • Jura
 • Kemi
 • Kemi og bioteknologi
 • Klassiske studier: Oldtidskundskab
 • Klinisk sygepleje
 • Konstruktionsteknik
 • Kultur og formidling
 • Litteraturvidenskab
 • Management Accounting
 • Matematik
 • Matematik-Økonomi
 • Mechatronics
 • Medicin/Lægevidenskab
 • Medicinalkemi
 • Medievidenskab
 • Mellemøststudier
 • Miljøteknologi
 • Operations Management
 • Product Development and Innovation
 • Psykologi
 • Pædagogik
 • Religionsstudier
 • Robotteknologi (Avanceret robotteknologi/Droner og autonome systemer)
 • Samfundsfag
 • Software Engineering
 • Spiludvikling og læringsteknologi
 • Statskundskab
 • Strategy and Organization
 • Sundheds- og Velfærdsteknologi
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
 • Tysk
 • Økonomi

Akademiske overbygningsuddannelser

 • Klimatilpasning

Bacheloruddannelser

 • Electronics
 • Engineering, Innovation and Business
 • Engineering (Software Engineering)
 • Erhvervsøkonomi, HA – Global Business Relationships
 • Erhvervsøkonomi, HA – Meritordning
 • Europæiske studier
 • International erhvervsøkonomi med fremmedsprog
 • Mechanical / Maskinteknik
 • Mechatronics

Kandidat- og masteruddannelser

 • Cand.merc.int
 • Electronics
 • Engineering, Innovation and Business
 • Mechatronics

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Diplomingeniøruddannelser

 • Bygningsingeniør
 • Climate and Supply Engineering
 • Global Business Engineering
 • Klima- og forsyningsingeniør
 • Maskiningeniør
 • Produktionsingeniør
 • Software Technology Engineering
 • Softwareingeniør

Professionsbacheloruddannelser

 • Architectural Technology and Construction Management
 • Bygningskonstruktør
 • International handel og Markedsføring
 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Value Chain Management

Erhvervsakademiuddannelser

 • Byggetekniker
 • Construction Technology
 • Kort- og landmålingstekniker
 • Markedsføringsøkonom
 • Produktionsteknolog

Erhvervsuddannelser

 • Pædagogisk assistent

Diplomingeniøruddannelser

 • Global Business Engineering

Professionsbacheloruddannelser

 •  Administrationsbachelor
 • Administrationsbachelor (NET)
 • Architectural Technology and Construction Management
 • Bandagist
 • Bioanalytiker
 • Design og Business
 • Diakoni og socialpædagogik
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Kristendom, kultur og kommunikation
 • Lærer
 • Multiplatform Storytelling and Production
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiver (NET)
 • Sygeplejerske
 • Value Chain Management

Erhvervsakademiuddannelser

 • Byggetekniker
 • Sundhedsadministrativ koordinator

Erhvervsuddannelser

 • Beklædningshåndværker

Diplomingeniøruddannelser

 • Byggeri og anlæg
 • Kemi og bioteknologi
 • Maskinteknik

Bacheloruddannelser

 • Applied industrial electronics
 • Chemical engineering and biotechnology
 • Energi

Kandidat- og masteruddannelser

 • Advanced power electronics
 • Bioengineering
 • Chemical engineering (Kemisk og biokemisk teknologi)
 • Intelligent reliable systems (Intelligente pålidelige systemer)
 • Risk and safety management (Sikkerhed og risikostyring)
 • Structural design and analysis
 • Sustainable energy engineering (Bæredygtig energiteknik)

Bacheloruddannelser

 • By-, energi- og miljøplanlægning
 • Bæredygtige byggeprocesser
 • Bæredygtigt design
 • Cyber- og computerteknologi
 • Kommunikation og digitale medier (Informationsvidenskab)
 • Kommunikation og digitale medier (Kommunikation)
 • Landinspektørvidenskab
 • Medialogi
 • Software
 • Teknoantropologi

Kandidat- og masteruddannelser

 • Cyber security
 • Information studies
 • Innovative communication technologies and entrepreneurship
 • International relations
 • It, læring og organisatorisk omstilling
 • Kommunikation
 • Læring og forandringsprocesser
 • Ledelse af digital kommunikation
 • Ledelse og informatik i byggeriet
 • Lightning design
 • Medialogy
 • Service systems design
 • Socialt arbejde
 • Sound and music computing
 • Surveying and planning, cand. tech.
 • Surveying, planning and land management, cand. geom.
 • Sustainable biotechnology
 • Sustainable cities
 • Sustainable design
 • Techno-Anthropology
 • Tourism

Diplomingeniøruddannelser

 • Byggeri og anlæg
 • Bæredygtig energiteknik
 • Design og anvendelse af kunstig intelligens
 • Elektronik
 • Globale forretningssystemer
 • Kemi og bioteknologi
 • Maskinteknik

Bacheloruddannelser

 • Anvendt filosofi
 • Arkitektur og design
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • By-, energi- og miljøplanlægning
 • Byggeri og anlæg
 • Computerteknologi
 • Dansk
 • Datalogi
 • Datavidenskab og Machine Learning (tidligere: Datavidenskab)
 • Elektronik og systemdesign (tidligere: Elektronik og it)
 • Energi
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Erhvervsøkonomi-jura, HA (Jur.)
 • Fysik
 • Fysik og teknologi
 • Geografi
 • Globale forretningssystemer
 • Historie
 • Idræt
 • Informationsteknologi
 • Ingeniørvidenskab
 • Innovation og digitalisering
 • Interaktionsdesign
 • International virksomhedskommunikation, engelsk
 • Jura
 • Kemi
 • Kemiteknologi
 • Kommunikation og digitale medier
 • Kunst og teknologi
 • Landinspektørvidenskab
 • Matematik
 • Matematik-teknologi
 • Matematik-økonomi
 • Medialogi
 • Medicin
 • Medicin med industriel specialisering
 • Mekanik og produktion
 • Miljøvidenskab
 • Musik
 • Musikterapi
 • Nanoteknologi
 • Organisatorisk læring
 • Politik og administration
 • Psykologi
 • Robotteknologi
 • Samfundsfag
 • Socialrådgiver
 • Software
 • Sprog og internationale studier, engelsk
 • Sprog og internationale studier, spansk
 • Sundhedsteknologi
 • Teknoantropologi
 • Økonomi

Kandidat- og masteruddannelser

 • Anvendt filosofi
 • Architecture
 • Biologi
 • Biotechnology
 • Building Energy Design
 • Byggeledelse
 • Byggeledelse og bygningsinformatik
 • Chemistry
 • Communication Technology
 • Computer Science
 • Computer Technology
 • Control and automation
 • Culture, communication and globalization
 • Dansk
 • Datalogi
 • Digitalisering og applikationsudvikling
 • Economics and business administration
 • Electronic systems
 • Energy engineering
 • Engelsk
 • Entrepreneurial Business Engineering
 • Entrepreneurial Engineering
 • Environmental science
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi-jura
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Fysik
 • Geography
 • Historie
 • Idræt
 • Indoor environmental and energy engineering
 • Industrial design
 • Informatik
 • Informationsvidenskab
 • Interaktionsdesign
 • Interaktive digitale medier
 • International relations
 • International virksomhedskommunikation, engelsk
 • International virksomhedskommunikation, spansk
 • International virksomhedskommunikation, tysk
 • It, læring og organisatorisk omstiling
 • It-ledelse
 • Jura
 • Kemi
 • Klinisk videnskab og teknologi
 • Kommunikation
 • Kriminologi
 • Læring og forandringsprocesser
 • Management engineering
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Matematik-teknologi
 • Materials and nanotechnology
 • Mechanical engineering
 • Medialogy
 • Medicin
 • Medicine with industrial specialisation
 • Musik
 • Musikterapi
 • Muskuloskeletal fysioterapi
 • Nanobiotechnology
 • Physics and Technology
 • Økonomi
 • Oplevelsesdesign
 • Politik og administration
 • Produkt- og designpsykologi
 • Produktion
 • Psykologi
 • Revision
 • Robotics
 • Samfundsfag
 • Signal processing and acoustics
 • Socialt arbejde
 • Sociologi
 • Software
 • Structural and civil engineering
 • Sundhedsteknologi
 • Surveying and planning
 • Surveying, planning and land management
 • Techno-Anthropology
 • Teknologiledelse (MMT), master (Executive MBA)
 • Tourism
 • Tysk
 • Urban design, cand. tech.
 • Urban design, civilingeniør
 • Urban, energy and environmental planning
 • Veje og trafik
 • Vision, graphics and interactive systems
 • Water and environment engineering

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester

Adgangskursus

 • Adgangskursus

Professionsbacheloruddannelser

 • Maskinmester

Diplomingeniøruddannelser

 • Elektrisk energiteknologi
 • Elektronik
 • Forretningsudvikling (Business Development)
 • Global ledelse og design af produktionsnetværk
 • Maskinteknik

Bacheloruddannelser

 • Economics and Business Administration
 • Erhvervsøkonomi, HA

Kandidat- og masteruddannelser

 • Erhvervsøkonomi, cand.merc.
 • Informationsteknologi – it, kommunikation og organisation (ITKO)
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (Technology based business development)

Diplomingeniøruddannelser

 • Bioteknologi
 • Bygning
 • Bygningsdesign, sommerstart 
 • Bygningsdesign, vinterstart
 • Elektrisk energiteknologi, sommerstart 
 • Elektrisk energiteknologi, vinterstart 
 • Elektronik
 • Kemi
 • Kemi og fødevareteknologi
 • Maskinteknik, sommerstart
 • Maskinteknik, vinterstart
 • Softwareteknologi
 • Sundhedsteknologi

Bacheloruddannelser

 • Antropologi
 • Arabisk- og islamstudier
 • Arkæologi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Brasilianske studier
 • Byggeri
 • Cognitive science (Kognitionsvidenskab)
 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Digital design
 • Dramaturgi
 • Economics and Business Administration
 • Elektroteknologi 
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi med tilvalg
 • Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur.)
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Fransk sprog, litteratur og kultur
 • Fysik
 • Geoscience (Geologi)
 • Historie
 • Idéhistorie
 • Idrætsvidenskab
 • Indien- og sydasienstudier
 • Informationsvidenskab
 • International virksomhedskommunikation, engelsk
 • International virksomhedskommunikation, fransk
 • International virksomhedskommunikation, spansk
 • International virksomhedskommunikation, tysk
 • IT Produktudvikling
 • Japanstudier
 • Jura
 • Kemi
 • Kemiteknologi
 • Kinastudier
 • Klassisk arkæologi
 • Klassisk filologi
 • Kunsthistorie
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicin
 • Medicinalkemi
 • Medievidenskab
 • Mekanik
 • Molekylær medicin
 • Molekylærbiologi
 • Musikvidenskab
 • Nanoscience
 • Nordisk sprog og litteratur (Dansk)
 • Odontologi (tandlæge)
 • Politik og økonomi
 • Psykologi
 • Religionsvidenskab
 • Ruslandstudier
 • Samfundsfag
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
 • Statskundskab
 • Tandplejer
 • Teologi
 • Tysk sprog, litteratur og kultur
 • Uddannelsesvidenskab
 • Æstetik og kultur
 • Økonomi

Kandidat- og masteruddannelser

 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Antropologi
 • Arabisk- og islamstudier
 • Arkæologi
 • Astronomi
 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Biomedicinsk teknologi
 • Byggeri
 • Cognitive science (Kognitionsvidenskab)
 • Computerteknologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Diakoni
 • Digital design
 • Dramaturgi
 • Elektroteknologi
 • Engelsk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, engelsk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, fransk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, tysk
 • Erhvervsøkonomi, cand.merc.
 • Erhvervsøkonomi, cand.soc.
 • Erhvervsøkonomi-erhvervsret, cand.merc. (jur.)
 • Europastudier
 • Filosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Fransk sprog, litteratur og kultur
 • Fysik
 • Generel pædagogik
 • Geofysik
 • Geologi
 • Globale områdestudier
 • Historie
 • Human security
 • Idéhistorie
 • Idrætsvidenskab
 • Informationsteknologi – it, kommunikation og organisation (ITKO)
 • Informationsvidenskab
 • Interkulturelle studier
 • Internationale studier
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur (optager ikke nye studerende)
 • It-produktudvikling
 • Journalism, Media and Globalisation
 • Journalistik
 • Jura
 • Kemi
 • Kemi og bioteknologi
 • Klassisk filologi
 • Kognitiv semiotik
 • Kunsthistorie
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicin
 • Medicinalkemi
 • Medievidenskab
 • Mekanik
 • Miljø- og konfliktanalyse
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Molekylær medicin
 • Molekylærbiologi
 • Musikvidenskab
 • Nanoscience
 • Nordisk sprog og litteratur (Dansk)
 • Odontologi (tandlæge)
 • Oplevelsesøkonomi
 • Optometri og synsvidenskab
 • Psykologi
 • Pædagogisk antropologi
 • Pædagogisk filosofi
 • Pædagogisk psykologi
 • Pædagogisk sociologi
 • Quantitative Economics
 • Religionsvidenskab
 • Retorik
 • Revision, cand.merc. aud
 • Samfundsfag
 • Soils and global change
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
 • Statistik
 • Statskundskab
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
 • Sustainable Heritage Management
 • Sygepleje
 • Teologi
 • Tysk sprog, litteratur og kultur
 • Uddannelsesvidenskab
 • Videnskabsteorier
 • Æstetik og kultur
 • Økonomi

Udvalgte medlemsfordele