Can I become a member?

Below you will find a list of all programs grouped by the educational institutions from which IDA accepts students.

IDA does not admit students from educational institutions that are not mentioned on the list.

If you have any questions, you are welcome to contact us by phone:  +45 33 18 48 48.

Bachelor’s programmes

 • Business Administration and Digital Management

Master’s and Master’s programmes

 • Business Administration and Data Science
 • Business Administration and E-business
 • Business Administration and Information Systems
 • Business Administration and Mathematical Business Economics (Erhvervsøkonomi og Matematik)

Admission Course

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Bachelor of Engineering

 • Arctic Civil Engineering (Arktisk Byggeri og Infrastruktur)
 • Civil Engineering (Byggeri og Infrastruktur)
 • Computer Engineering (IT-elektronik)
 • Electrical Engineering (Elektroteknologi)
 • Electrical Energy Technology (Elektrisk Energiteknologi)
 • Global Business Engineering (Eksport og Teknologi)
 • IT and Economics (IT og økonomi)
 • Manufacturing and Management (Produktion)
 • Mechanical Engineering (Maskinteknik)
 • Mobility, Transport and Logistics (Mobilitet, Transport og Logistik)
 • Process and Innovation (Proces og Innovation)
 • Software Technology (Softwareteknologi)
 • Software Technology (Sundhedsteknologi)

Admission Course

 • Admission Course (Adgangskursus)

Bachelor of Engineering

 • Architectural Engineering (Bygningsdesign)
 • Chemical and Bio Engineering (Kemi- og Bioteknik)
 • Chemical Engineering and International Business (Kemiteknik og International Business)
 • Computer Engineering (IT-elektronik)
 • Electrical Engineering (Elektroteknologi)
 • Fisheries Technology (Fiskeriteknologi)
 • Food Safety and Quality (Fødevaresikkerhed og -­kvalitet)
 • IT and Economics (IT og Økonomi)
 • Software Technology (Softwareteknologi)

 

Bachelor’s programmes

 

 • Biotechnology (Bioteknologi)
 • Civil Engineering (Byggeteknologi)
 • Architectural Engineering (Bygningsdesign)
 • Design of Sustainable Energy Systems (Bæredygtigt Energidesign)
 • Cybertechnology (Cyberteknologi)
 • Data Science and Management (Strategisk Analyse og Systemdesign)
 • Design & Innovation (Design og Innovation)
 • Electrical Engineering (Elektroteknologi)
 • Engineering Physics (Fysik og Nanoteknologi)
 • General Engineering
 • Earth and Space Physics and Engineering (Geofysik og Rumteknologi)
 • Chemistry and Technology (Kemi og Teknologi)
 • Artificial Intelligence and Data (Kunstig Intelligens og Data)
 • Quantitative Biology and Disease Modelling (Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering)
 • Life Science Engineering (Life Science og Teknologi)
 • Mathematics and Technology (Matematik og Teknologi)
 • Biomedical Engineering (Medicin og Teknologi)
 • Environmental Engineering (Miljøteknologi)
 • Mechanical Engineering (Produktion og Konstruktion)
 • Software Technology (Softwareteknologi)
 • Sundhed og informatik
 • Human Life Science Engineering (Teknisk Biomedicin)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Sustainable Fisheries and Aquaculture (Aquatic Science and Technology) (Akvatisk Videnskab og Teknologi)
 • Applied Chemistry (Anvendt Kemi)
 • Autonomous systems (Autonome Systemer)
 • Biomaterial engineering for medicine (advanced materials and healthcare engineering) (Avancerede Materialer og Sundhedsteknologi)
 • Bioinformatics and Systems Biology (Bioinformatik og Systembiologi)
 • Biotechnology (Bioteknologi)
 • Business Analytics (Datadesign og Optimering)
 • Civil Engineering (Byggeteknologi)
 • Architectural Engineering (Bygningsdesign)
 • Sustainable Energy (Bæredygtig Energi)
 • Design and Innovation (Design og Innovation)
 • Electrical Engineering (Elektroteknologi)
 • Pharmaceutical Design and Engineering (Farmateknologi)
 • Engineering Light (Photonics Engineering) (Fotonik)
 • Engineering Physics (Physics and Nanotechnology) (Fysik og Nanoteknologi)
 • Food Technology (Fødevareteknologi)
 • Earth and Space Physics and Engineering (Geofysik og Rumteknologi)
 • Industrial Engineering and Management (Industriel Økonomi og Teknologiledelse)
 • Computer Science and Engineering (Informationsteknologi)
 • Chemical and Biochemical Engineering (Kemisk og Biokemisk Teknologi)
 • Communication Technologies and System Design (Kommunikationsteknologier og Systemdesign)
 • Mechanical Engineering (Konstruktion og Mekanik)
 • Quantitative Biology and Disease Modelling (Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering)
 • Engineering Acoustics (Lyd og Akustisk Teknologi)
 • Management of Technology (MMT)
 • Mathematical Modelling and Computation (Matematisk Modellering og Computing)
 • Materials and Manufacturing Engineering (Materiale- og Procesteknologi)
 • Biomedical Engineering (Medicin og Teknologi)
 • Human-Centered Artificial Intelligence (Menneskeorienteret Kunstig  Intelligens)
 • Environmental Engineering (Miljøteknologi)
 • Sustainable Leadership, master (deltidsuddannelse)
 • Teknologiledelse (MMT)
 • Technology Entrepreneurship (Teknologisk Entreprenørskab)
 • Transport and Logistics (Transport og Logistik)
 • Wind Energy (Vindenergi)

 

International programs

 

 • Aquatic Food Production – Safety and Quality
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Cold Climate Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Electrical and Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Energy Conversion and Storage
 • Engineering Acoustics
 • Environmental Engineering (EPFL)
 • Environmental Engineering (N5T)
 • Environmental Engineering (TUM)
 • European Wind Energy Master
 • Innovative Sustainable Energy Engineering
 • Life Science Engineering and Informatics
 • Management
 • Maritime Engineering
 • Mechanical Engineering

Admission Course

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Profession bachelors

 • Bachelor in Technology Management and Marine Engineering (Maskinmester)

Bachelor’s programmes

 

 • Data Science
 • Digital Design and Interactive Technologies (Digital Design og Interaktive Teknologier)
 • Global Business Informatics
 • Software development (Softwareudvikling)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Computer Science (Datalogi)
 • Data Science
 • Digital Design and Interactive Technologies (Digital Design og Interaktive Teknologier)
 • Digital Innovation & Management
 • Games (Spil)
 • Master in IT Management (IT-ledelse)
 • Software Design (Softwaredesign)

Bachelor’s programmes

 

 • Conservation (Konservering)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Conservation (Konservering)

Bachelor’s programmes

 

 • Actuarial mathematics (Forsikringsmatematik)
 • Agricultural economics (Jordbrugsøkonomi)
 • Animal science (Husdyrvidenskab)
 • Biochemistry (Biokemi)
 • Biology (Biologi)
 • Biomedical Engineering (Medicin og teknologi)
 • Biotechnology (Bioteknologi)
 • BSc in Pharmacy (Farmaci)
 • Chemistry (Kemi)
 • Computer Science (Datalogi)
 • Computer Science and Economics (Datalogi-økonomi)
 • Exercise and Sport Sciences (Idræt og fysisk aktivitet)
 • Food and Nutrition (Fødevarer og ernæring)
 • Geography and geoinformatics (Geografi og Geoinformatik)
 • Geology-Geoscience (Geologi-Geoscience)
 • Health Informatics (Sundhed og Informatik)
 • Information studies (Informationsstudier)
 • Landscape architecture (Landskabsarkitektur)
 • Machine Learning and Data Science (Machine Learning og Datavidenskab)
 • Mathematics (Matematik)
 • Mathematics-Economics (Matematik-økonomi)
 • Medicinal chemistry (Medicinalkemi)
 • Molecular biomedicine (Molekylær biomedicin)
 • Nanoscience (Nanoscience)
 • Natural Resources (Naturressourcer)
 • Physics (Fysik)
 • Quantitative Biology and Disease Modelling (Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering)
 • Veterinary Medicine (Veterinærmedicin)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Actuarial mathematics (Forsikringsmatematik)
 • Agriculture (Agronomi)
 • Animal science (Husdyrvidenskab)
 • Biochemistry (Biokemi)
 • Bioinformatics (Bioinformatik)
 • Biology (Biologi)
 • Biomedical Engineering (Medicin og teknologi)
 • Biotechnology (Bioteknologi)
 • Chemistry (Kemi)
 • Climate Change (Klimaforandringer)
 • Clinical Nutrition (Klinisk ernæring)
 • Communication and IT (Kommunikation og IT)
 • Computer science (Datalogi)
 • Computer science (part-time) (Datalogi – erhvervskandidat)
 • Data Stewardship
 • Environmental and Natural Resource Economics (Miljø- og naturressourceøkonomi)
 • Environmental Science (Miljøvidenskab)
 • Environment and Development (Naturressourcer og Udvikling)
 • Food Innovation and Health (Fødevareinnovation og sundhed)
 • Food Science and Technology (Fødevarevidenskab)
 • Forest and Nature Management (Skovbrugsvidenskab)
 • Geography and Geoinformatics (Geografi og Geoinformatik)
 • Geology-Geoscience (Geologi-geoscience)
 • Health Informatics (Sundhed og Informatik)
 • Human biology (Humanbiologi)
 • Human Nutrition (Human ernæring)
 • Human physiology (Humanfysiologi)
 • Information Science and Cultural Communication (Informationsvidenskab og Kulturformidling)
 • Integrated Food Studies (Integrerede fødevarestudier)
 • IT and Cognition (IT og Kognition)
 • Landscape architecture (Landskabsarkitektur)
 • Mathematics (Matematik)
 • Mathematics-Economics (Matematik-økonomi)
 • Medicinal Chemistry (Medicinalkemi)
 • Molecular Biomedicine (Molekylær Biomedicin)
 • Nanoscience (Nanoscience)
 • Nanoscience and Technology (China) (Nanoscience og Teknologi (Kina))
 • Nature management (Naturforvaltning)
 • Neuroscience (Neuroscience)
 • Pharmaceutical Sciences (Farmaceutisk videnskab)
 • Pharmacy (Farmaci)
 • Physics (Fysik)
 • Social data science (Social Datavidenskab)
 • Statistics (Statistik)
 • STEM teaching (Stem-undervisning)
 • Sustainable Forest and Nature Management (Bæredygtig skov- og naturforvaltning)
 • Veterinary medicine (Veterinærmedicin)
 • Water and Environment (Vand og Miljø (Kina))

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Profession bachelors

 

 • Technology Management and Marine Engineering (Maskinmester)

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Profession bachelors

 

 • Technology Management and Marine Engineering (Maskinmester)
 • Technology Management and Marine Engineering (Sisimiut) (Maskinmester (Sisimiut)

 

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Bachelor of Engineering

 

 • Bachelor of Engineering in Biotechnology (Bioteknologi)
 • Mechanical Engineering (Maskinteknologi)

 

Bachelor’s programmes

 

 • Bachelor of Science (Humanistisk-Teknologisk Bachelor)
 • Bachelor of Science (Naturvidenskabelig Bachelor)
 • International Bachelor in Natural Sciences

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Chemistry (Kemi)
 • Computer Science (Datalogi)
 • Digital Transformation (Digital Transformation)
 • Environmental Biology (Miljøbiologi)
 • Environmental Risk (Miljørisiko)
 • Environmental Science (Miljøvidenskab)
 • Geography (Geografi)
 • Informatics (Informatik)
 • Mathematical Bioscience (Matematisk bioscience)
 • Mathematical Computer Modelling (Matematisk computermodellering)
 • Mathematical Physical Modelling (Matematisk fysisk modellering)
 • Medical Biology (Medicinsk biologi)
 • Molecular Biology (Molekylærbiologi)
 • Molecular Health Science (Molekylær sundhedsvidenskab)
 • Physics (Fysik)

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Profession bachelors

 

 • Technology Management and Marine Engineering (Maskinmester)

Bachelor’s programmes

 

 • Economics and Business Administration – Energy Management (Erhvervsøkonomi, HA – Energi management)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Environmental and Resource Management
 • Sports Science and Health (Idræt og Sundhed)

Bachelor’s programmes

 

 • Digitalisation and Business Development (Erhvervsøkonomi, HA – Digitalisering og forretningsudvikling)
 • Information Studies, IT and Interaction Design (Informationsvidenskab, it- og interaktionsdesign)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Product Design
 • Web Communication Design
 • Web Communication (Webkommunikation)

 

Admission Course 

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Bachelor’s programmes

 

 • Engineering, Innovation and Business
 • Mechatronics
 • Product Development and Innovation
 • Software Engineering

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Applied mathematics (Anvendt matematik)
 • Biology (Biologi)
 • Chemical Engineering and Biotechnology (Kemiteknologi og bioteknologi)
 • Chemistry (Kemi)
 • Computational biomedicine (Computational biomedicin)
 • Computer science (Datalogi)
 • Data Science (Data Science)
 • Electronics (Elektronik)
 • Engineering, Innovation and Business (Ingeniørvidenskab, innovation og forretning)
 • Environmental engineering (Miljøteknik)
 • Mathematics (Matematik)
 • Mechatronics (Mekatronik)
 • Medicinal chemistry (Medicinsk kemi)
 • Operations Management (Operationsstyring)
 • Physics (Fysik)
 • Physics and Technology (Fysik og teknologi)
 • Product Development and Innovation (Produktudvikling og innovation)
 • Robot Systems (Advanced Robotics Technology/Drones and Autonomous Systems) (Robot-systemer/avanceret robotteknologi/droner og autonome systemer)
 • Software Engineering (Softwareteknik)

Bachelor of Engineering

 

 • Electronics (Elektronik)
 • Mechatronics
 • Mechanical Engineering (Maskinteknik)
 • Software Technology (Softwareteknologi)

 

Bachelor’s programmes

 

 • Electronics Engineering (Elektronikteknik)
 • Engineering, Innovation and Business (Ingeniørvidenskab, innovation og forretning)
 • Mechanical Engineering (Maskinteknik)
 • Mechatronics (Mekatronik)
 • Mechatronics Engineering (Mekatronikteknik)
 • Software Engineering (Softwareteknik)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Electronics
 • Engineering, Innovation and Business
 • Mechatronics

 

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Bachelor of Engineering

 

 • Climate and Supply Engineering
 • Software Technology Engineering

Bachelor of Engineering

 

 • Global Business Engineering

Bachelor’s programmes

 

 • Applied industrial electronics
 • Chemical engineering and biotechnology

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Advanced power electronics
 • Bioengineering (Bioengineering)
 • Chemical engineering (Kemisk og biokemisk teknologi)
 • Intelligent reliable systems (Intelligente pålidelige systemer)
 • Risk and safety management (Sikkerhed og risikostyring)
 • Structural design and analysis
 • Sustainable energy engineering (Bæredygtig energiteknik)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Cyber security
 • Information studies
 • Innovative communication technologies and entrepreneurship
 • Lightning design
 • Medialogy
 • Service systems design
 • Sound and music computing
 • Surveying and planning, cand. tech.
 • Sustainable biotechnology
 • Sustainable cities
 • Sustainable design
 • Techno-Anthropology

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Architecture
 • Biotechnology
 • Building Energy Design
 • Chemistry
 • Communication Technology
 • Computer Science
 • Computer Technology
 • Control and automation
 • Electronic systems
 • Energy engineering
 • Entrepreneurial engineering
 • Entrepreneurial business engineering
 • Environmental science
 • Geography
 • Indoor environmental and energy engineering
 • Industrial design
 • Management engineering
 • Materials and nanotechnology
 • Mechanical engineering
 • Medialogy
 • Medicine with industrial specialisation
 • Nanobiotechnology
 • Physics and technology
 • Robotics
 • Signal processing and acoustics
 • Software
 • Structural and civil engineering
 • Surveying and planning
 • Surveying, planning and land management
 • Techno-Anthropology
 • Urban design, cand. tech.
 • Urban design, civil engineer
 • Urban, energy and environmental planning
 • Vision, graphics and interactive systems
 • Water and environment engineering (Vand og Miljø)

 

Admission Course

 

 • Admission Course (Adgangskursus)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Technology based business development (Teknologibaseret forretningsudvikling)

Bachelor’s programmes

 

 • Cognitive Science (Kognitionsvidenskab)

 

Master’s and Master’s programmes

 

 • Agro-Environmental Management (Agro-Environmental Management)
 • Agrobiology (Agrobiologi)
 • Astronomy (Astronomi)
 • Bioinformatics (Bioinformatik)
 • Biology (Biologi)
 • Biotechnology and Chemical Engineering (Kemi og bioteknologi)
 • Chemistry (Kemi)
 • Cognitive science (Kognitionsvidenskab)
 • Computer Engineering (Computerteknologi)
 • Computer Science (Datalogi)
 • Data Science (Datavidenskab)
 • Electrical Engineering (Elektroteknologi)
 • Engineering (Civil and Architectural Engineering) (Byggeri)
 • Geology (Geologi)
 • Geophysics (Geofysik)
 • IT Product Development (IT-produktudvikling)
 • Mathematics (Matematik)
 • Mathematics – Economics (Matematik-økonomi)
 • Mechanical Engineering (Mekanik)
 • Medicial Chemistry (Medicinalkemi)
 • Molecular Biology (Molekylærbiologi)
 • Molecular Nutrition and Food Technology (Molekylær ernæring og fødevareteknologi)
 • Nanoscience (Nanoscience)
 • Physics (Fysik)
 • Soils and global change
 • Statistics (Statistik)