IDA STEM students

IDA STEM Students er studiemedlemmernes politiske netværk i IDA

Hvad er IDA STEM Students?

IDA STEM Students er en aktiv studenterforening, som er styret og drevet af frivillige studerende. Hovedfokus for foreningen er på at sikre de studerendes stemme internt i IDA og tale de STEM-studerendes sag i den offentlige debat. Endvidere er det et netværk for studerende, og giver mulighed for at mødes og udveksle problemstillinger og holdninger på tværs af STEM-uddannelser, universiteter og campusser.

Politisk indflydelse i IDA
IDA STEM students er med til at forme den fagforening og interesseorganisation, der kommer til at følge os i fremtiden. Vi udgør de studerendes samlede stemme i IDAs repræsentantskab, hvor fire pladser er reserveret til studerende. I netværket er der reserveret pladser til alle uddannelsesinstitutioner, hvor IDAs studiemedlemmer læser.

Netværkets årlige stormøde
En gang om året holder vi et stormøde, hvor alle interesserede studiemedlemmer kan komme og høre mere om IDA STEM Students og få en indflydelse på, hvem der skal indgå som repræsentanter for studiestederne i IDA STEM Students.

STEM Students er kort sagt din mulighed for at møde politisk interesserede studerende på tværs af studiesteder og få direkte indflydelse på, hvad IDA mener og handler på i forhold til studerende.

Næste stormøde bliver afholdt den 5. marts 2022

Bestyrelsesmedlem:

Som bestyrelsesmedlem i IDA STEM Students er du repræsentant for din uddannelsesinstitution. Det forventes, at du kan byde ind med din personlige holdning til aktuelle studenterpolitiske emner, give opdateringer på hvad der rører sig på dit studie og evt. studiested og har lyst til aktivt at indgå i driften af foreningen. Du vil have mulighed for at påtage dig ekstra ansvar i forbindelse med aktuelle projekter i foreningen, men der er intet krav om dette. Vi afholder ca. fem årlige møder/seminarer, hvor bestyrelsen mødes fysisk. Herudover forventer vi, at der afholdes ét månedligt online møde i de måneder, hvor der ikke er fysiske møder.
(På valg til stormødet 2022)

 

Forretningsudvalget (FU):

Forretningsudvalget står for den daglige drift af foreningen og har til ansvar at indkalde til og afholde de planlagte møder, facilitere AD-HOC-udvalg, følge op på igangsatte projekter og holde løbende kontakt med IDAs administration. Der vil i perioder være ugentlige møder for FU, gennemsnitligt er der møde ca. hver 14. dag.
(På valg til stormødet 2022)

 

Organisatorisk ansvarlig:

Som organisatorisk ansvarlig har du ansvaret for planlægning, strukturering og indkaldelse til møder og seminarer internt og eksternt i IDA STEM Students. Du koordinerer internt med medarbejdere i IDA og har ansvar for økonomien i foreningen. Der er mulighed for at påtage sig mere ansvar i foreningen, eksempelvis som koordinator eller deltagende i udvalg.
(På valg til stormødet 2022)

 

Projektansvarlig:

Som projektansvarlig er det foreningens indpisker og har det endelige ansvar for, at snebolden ruller på de forskellige projekter, der er sat i søen. Det forventes, at du er bindeleddet mellem projektgrupperne og forretningsudvalget, samt at du deltager som motor i den daglige drift af IDA STEM Students. Som projektansvarlig har du det primære ansvar for at sætte gang i og udvikle projekter for IDA STEM Students.
(På valg til stormødet 2022)

 

Studenterpolitisk ansvarlig:

Som studenterpolitisk ansvarlig er du IDA STEM Students ekspert på det studenterpolitiske område. Som ekspert er du direkte samarbejdspartner med talspersonen, og I deler et fælles ansvar for studenterpolitikken. Du har ansvaret for at være de studerendes stemme i IDAs uddannelses- og forskningsudvalg. Du sidder med i forretningsudvalget og bidrager en smule til den daglige drift af foreningen. Vi forventer, at du er nysgerrig og villig til at lære. Erfaring inden for studenterpolitik er at foretrække.
(På valg til stormødet 2022)

 

Talsperson:

Som talsperson er du netværkets ansigt udadtil og personligt ansvarlig for den politiske linje udadtil. Det forventes, at du kan varetage kommunikationen med de andre studenterforeninger på universiteter, fra fagforeningerne og i de andre nordiske lande. Derudover skal du have interesse for studenterpolitik og følge med i, hvad der rør sig på det område. Du kommer til at side i forretningsudvalget og er således en del af IDA STEM students daglige drift.
(På valg til stormødet 2022)

 

Medlem af hovedbestyrelsen (HB):

Som HB-medlem er du IDA STEM Students øverste repræsentant i IDA. Det forventes, at du deltager i IDAs hovedbestyrelses arbejde (der er møde ca. en gang om måneden) og de almene repræsentantskabsmøder (to gange årligt). Du skal have interesse for bestyrelsesarbejde og evne til at anvende dit bagland som grundlag for netværkets beslutninger i hovedbestyrelsen. Du sidder i forretningsudvalget og er således en del af den daglige drift af netværket. For at blive hovedbestyrelsesmedlem, skal du være valgt til repræsentantskabet.
(På valg til stormødet 2022)

 

Repræsentantskabsmedlem:

Som repræsentantskabsmedlem i IDA indgår du i den øverste beslutningsmyndighed i IDA. IDA STEM Students har fast fire pladser i repræsentantskabet, og disse pladser kommer på valg hvert år. Der er årligt to repræsentantskabsmøder i 2. og 4. kvartal. Møderne forløber over en hel lørdag (ca. kl. 9-18), og vi forventer, at du prioriterer at deltage i disse to møder. Derudover indgår du i IDA STEM Students bestyrelse på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.*
(På valg til stormødet *2022)