IDA STEM Students

IDA STEM Students er din politiske organisation. Sammen kæmper vi alle dage i året for at forbedre vilkårene for alle landets STEM studerende. Deltag i vores events og mød op til stormøde for at få indflydelse på din hverdag på studiet.

Mærkesag

Forperson for IDA STEM Students, Johanne Skotte, er oplægsholder på IDAs konference Diversity in Tech and Science.

Her vil hun holde oplæg om de studerendes perspektiv på diversitet i teknologi. Dette er en af IDA STEM Students´ mærkesager.

Teknologien spiller en voksende rolle i vores liv. Derfor er det vigtigt, hvem der skaber den.

IDA STEM Students på Facebook

IDA STEM Students on Instagram

Hvem er IDA STEM Students?

IDA STEM Students er en aktiv studenterforening, som er styret og drevet af frivillige studerende. Foreningen skal være med til at sikre, at de studerendes stemmer bliver hørt internt i IDA og i den offentlige debat.  Endvidere er det et netværk for studerende, hvor de studerende kan mødes og udveksle problemstillinger og holdninger på tværs af STEM-uddannelser, universiteter og campusser.

IDA STEM Students er med til at forme den fagforening og interesseorganisation, der kommer til at følge os i fremtiden. I IDA STEM Students er der reserveret pladser til alle uddannelsesinstitutioner, hvor IDAs studiemedlemmer læser.

IDA STEM Students bestyrelse

Mærkesager

Bliv en del af IDA STEM Students

Den 4. marts 2023 holder vi vores årlige stormøde i København, og her kan du blive en del af IDA STEM Students og få indflydelse på, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen. Måske er det dig?

Bliv en del af fællesskabet og vær med at kæmpe for, at dine medstuderende bliver hørt i den offentlige debat.

STEM Students er din mulighed for at møde politisk interesserede studerende på tværs af studiesteder og få direkte indflydelse på, hvad IDA mener og handler på i forhold til studerende.

Skriv til os på: stemstudents@m.ida.dk

Fokus på studieliv

Uanset hvor i landet du befinder dig, så knytter nogle centrale emner sig til dit og dine medstuderendes studieliv.

IDA STEM Students er en forening og et forum der arbejder aktivt for at sætte fokus på jeres hverdag.

Det kan være hvor mange timers undervisning du får, om din SU er mindre værd i dag end i går, eller hvordan du er repræsenteret på dit studie.
KOMMENDE

EVENTS

Bestyrelsesmedlemmer

Johanne Skotte Steen-Hansen

Johanne.skotte@m.ida.dk

Andreas Baltzer Skov

Andeas.skov@m.ida.dk

Christian Rasmussen

Christian.rasmussen@m.ida.dk

Mikkel Berrig Rasmussen

Mikkel.rasmussen@m.ida.dk

Martin Anker Jensen

Martin.jensen@m.ida.dk

Sebastian Hoff

Sebastian.hoff@m.ida.dk

Sofus Albert Høgsbro Rose

Sofus.rose@m.ida.dk

Sune Halkjær

Sune.halkjær@m.ida.dk

Mathias Botoft Hansen

Mathias.hansen@m.ida.dk

Mark Buje Hein Sørensen

mark.hein@m.ida.dk

Christian Rømer Thulstrup

Christian.thulstrup@m.ida.dk