Besøg IDAs andre hjemmesider

IDA STEM Students

Din studenterpolitiske organisation. Vi kæmper for at skabe de bedste vilkår for dig og dine medstuderende. Vær med, når vi sætter diversitet, trivsel og uddannelseskvalitet på dagsordenen.


Vær med

IDA STEM Students

Din studenterpolitiske organisation. Vi kæmper for at skabe de bedste vilkår for dig og dine medstuderende. Vær med, når vi sætter diversitet, trivsel og uddannelseskvalitet på dagsordenen.


Vær med

Hvem er IDA STEM Students?

IDA STEM Students er en aktiv studenterforening, som er styret og drevet af frivillige studerende. Foreningen skal være med til at sikre, at de studerendes stemmer bliver hørt internt i IDA og i den offentlige debat.  Endvidere er det et netværk for studerende, hvor de studerende kan mødes og udveksle problemstillinger og holdninger på tværs af STEM-uddannelser, universiteter og campusser.

IDA STEM Students er med til at forme den fagforening og interesseorganisation, der kommer til at følge os i fremtiden. I IDA STEM Students er der reserveret pladser til alle uddannelsesinstitutioner, hvor IDAs studiemedlemmer læser.

Bestyrelsens poster

Hvordan er bestyrelsen i IDA STEM Students organiseret? Hvilke poster er der? Og hvad er deres ansvarsområder? Det kan du læse mere om herunder.

Talspersonen er IDA STEM Students aktør i den politiske debat. Han/hun har ansvaret for at følge med i den politiske debat indenfor uddannelsespolitik og at samarbejde med de andre fagforeninger i AC-fællesskabet. Talspersonen er en spændende post, hvor man deltager i den løbende debat, skal følge med og møder politikere eller samfundsdebattører, hvis man tør række ud efter det.

Man er ansvarlig for at række ud til bestyrelsen i kritiske spørgsmål, men forventes at være vidende nok om IDA STEM Students politik til at kunne argumentere for foreningen på egen hånd. Det forventes desuden at du tager en ledende rolle internt i IDA STEM.

Talspersonen sidder som medlem i Uddannelses- og forskningsudvalget for IDA og for AC-netværket.

Hovedbestyrelsesmedlemmet deltager i IDAs hovedbestyrelsesmøder, er leder af IDA STEM Students i IDAs politiske system, og forventes at være rede til at kæmpe for de studerende internt i IDA.

Som hovedbestyrelsesmedlem er man ansvarlig for at inkludere bestyrelsen i arbejdet i IDAs repræsentantskab, hovedbestyrelse.

Som uddannelsespolitisk ansvarlig sidder man i IDAs uddannelses- og forskningsudvalg, og forventes at være klar til at arbejde tæt sammen med talspersonen om at følge med i den politiske dagsorden.

Man har ansvaret for at inkludere bestyrelsen og lede denne i diskussioner omkring politik.

Som praktisk ansvarlig har du ansvar for at hjælpe med den praktiske koordination af diverse seminarer, møder m.m. i samarbejde med IDAs afdeling for Unge, samt assistere med IDA STEM Students sociale medier.

Du har mulighed for at blive inddraget i diverse udvalg og drøftelser, som forløber blandt det resterende forretningsudvalg.

Som bestyrelsesmedlem repræsenterer du dit studiested. Man udgør forretningsudvalgets bagland og bidrager med sin viden til de bestyrelsesmøder, som forretningsudvalget indkalder til.

Bestyrelsen består (som udgangspunkt) af 2 repræsentanter fra hvert studiested.

Vil du ind i magtens maskinrum, være med til at stemme beslutningerne igennem i IDA? Vil du møde STEM’er på tværs af aldersgrupperne. Så skal du være repræsentantskabsmedlem i IDA for IDA STEM Students.

Som medlem af repræsentantskabet deltager du i IDAs generalforsamlinger (repræsentantskabsmøderne) og er en del af den lovmæssige proces i IDA. Arbejdet svarer til 2 årlige møder.

Du må gerne være repræsentantskabsmedlem og sidde på en af de andre poster i IDA STEM Students

IDA STEM Students på Facebook

IDA STEM Students på Instagram

Mød de studerende

Bestyrelsesmedlemmer

Vil du i kontakt med IDA STEM Students, så kontakt

Frederik Bøllingtoft

eller

Reem Saad

Frederik Bøllingtoft

Medlem af hovedbestyrelsen i IDA og listefører, AAU CPH

Reem Saad

Organisatorisk ansvarlig, KU

Linda Knudsen

Talsperson, AAU

Cecilie Oved Bendtsen

Studierepræsentant i ansattes råd i IDA, DTU

Mark Buje Hein Sørensen

Medlem af repræsentantskabet og uddannelsespolitisk ansvarlig i IDA, KU

Benedicte Jensen

Medlem af repræsentantskabet i IDA, DTU

Adeel Khaliq

Medlem af repræsentantskabet i IDA, DTU

Mads G.E. Hansen

Bestyrelsesmedlem, DTU

Abir Chowdhury

Bestyrelsesmedlem, SDU Sønderborg

Alina Kristell

Bestyrelsesmedlem, SDU Sønderbrog
Johanne, forperson, IDA STEM Students bestyrelse

Johanne Skotte Sten Hansen

Bestyrelsesmedlem, DTU

Mikkel Berrig Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, DTU