Kompetenceafklaring

Sådan identificerer du dine kompetencer og bruger dem aktivt til at lande dit første job.

Vil du hjælp til at finde ud af, hvad du kan og vil?