Besøg IDAs andre hjemmesider

Den gode og den mindre gode kollega

Som studerende er man ofte både kollegaer og venner, men på en arbejdsplads er kollegaskabet anderledes. Så hvad kendetegner en god relation til en kollega, og hvordan spotter man en dårlig relation?

Første job

Hvordan agerer du i dit nye team?

Opgaveskrivningen er færdig. Det er fredag. Der er en forløsning og festlige vibrationer i luften. En af dine medstuderende klapper computeren sammen, rejser sig, og spørger om du vil med i biffen i aften, efterfulgt af øl på bodega. Den situation er sjælden på en arbejdsplads, hvor arbejde og fritid ofte er lidt mere opdelt blandt kolleger. Og det er ikke den eneste forskel; På studiet vælger du ofte selv, hvem du arbejder sammen med. Som ny på en arbejdsplads bliver du sat ind i teams, hvor du ikke har mulighed for at vælge, hvem du skal løse projekter sammen med.

På studiet er relationer ofte mere personlige end professionelle, og på en arbejdsplads er de mere professionelle og dernæst personlige,” siger Sita Michael Bormann, der er arbejdslivskonsulent hos IDA.

Derfor skal man på en måde også redefinere sin egen rolle på en arbejdsplads i forhold til, hvordan det har været i en studiegruppe. Og som ny er det helt naturligt, at du spejler, hvad de andre kollegaer gør, og hvordan de agerer i forhold til det relationelle og det arbejdsmæssige.

Mange nyuddannede er usikre på, hvad de egentlig kan i en arbejdskontekst. Alle de andre kan, men jeg kan ikke, siger de til sig selv. Man spejler sit eget usikre indre i andres tilsyneladende sikre ydre,” siger Sita.

Her er det vigtigt, at du er både åben og nysgerrig, så du fra start får vist, at du både er interesseret i kollegaskabet og din rolle på arbejdspladsen.

Hvad kendetegner en god relation til en kollega?

Pålidelighed: Det gavner relationen, hvis kollegaen er pålidelig, og er en du kan stole på til at udføre sine opgaver inden deadline.

Samarbejdsvillighed: En god relation er kendetegnet ved, at kollegaen er samarbejdsvillig og bidrager konstruktivt til at løse fælles opgaver.

Empati: At udvise forståelse og støtte over for en kollegas udfordringer og følelser kan skabe et bedre arbejdsmiljø.

Kommunikationsevner: En god kollega kommunikerer klart og tydeligt og lytter til andres synspunkter.

Professionalisme: Relationen bliver bedre, når kollegaen evner at adskille personlige og professionelle forhold.

Initiativ: En god kollega kan tage ansvar og initiativ i både kollegial og arbejdsmæssig sammenhæng.

Ærlighed og tillid: At være ærlig og udvise tillid er utroligt vigtigt for at kunne opbygge gode arbejdsrelationer.

Fleksibilitet: Evnen til at tilpasse sig ændringer og at være åben overfor nye idéer og arbejdsmetoder er vigtige egenskaber hos en kollega

Bidragsyder: En god kollega bidrager med viden, erfaringer og idéer.

Respekt: Noget af det vigtigste i relationen er, at man som kollegaer har respekt for hinandens forskelligheder og synspunkter, da det er afgørende for et godt arbejdsmiljø.

Hvad kendetegner en dårlig relation til en kollega?

Upålidelig: En kollega, der ikke overholder deadlines og som du generelt ikke kan regne med, har negativ indflydelse på relationen og samarbejdet.

Negativitet: Udviser negativitet, som kan dræne energi fra kollegaerne.

Dårlig kommunikation: Manglende eller ringe evne til at kommunikere tydeligt eller konstruktivt. Det kan skabe misforståelser og forstyrre projektarbejdet.

Manglende ansvarlighed: En kollega, der ikke tager ansvar eller skyder skylden på andre kan skabe spændinger i teamet.

Manglende respekt: Mangel på respekt for kollegaers tid, indsats eller synspunkter kan skabe en dårlig atmosfære.

Manglende empati: Mangel på forståelse eller støtte over for kollegaers udfordringer og behov kan resultere i ensidighed og fremmer ikke mangfoldighed og flere perspektiver.

Manglende evne til at modtage feedback: En kollega, der ikke er åben for konstruktiv feedback eller ikke arbejder på at forbedre sig selv og sit arbejde, er heller ikke gavnlig for relationen og de resultater I sammen skal skabe.

Spot en god kollega

Der kan være mange forskellige årsager til, at kolleger kan være utilnærmelige. Det har højst sandsynligt ikke noget med dig at gøre, men i højere grad noget med din kollega at gøre. Det kan være, at der er en presset deadline eller problemer på hjemmefronten. Derfor er det en god idé at opsøge de kolleger, som udviser overskud og energi. Det er oftest også dem, der er gode til at tage imod nye på arbejdspladsen.

En god kollega er jo netop en, der selv kan huske, hvordan det er at være ny og derfor også er god til at tage imod de nye, og udviser tålmodighed. Det tager ofte lang tid at komme ind på komplekse arbejdspladser, som det tit er tilfældet for akademikere,” siger Sita Michael Bormann.

Det kan også være de helt lavpraktiske ting som frokosttider, password til intranettet, pauser og andre normer på arbejdspladsen, der er brug for. Små ting, som helst ikke skal fylde for meget i din nye hverdag. Alle de her små usikkerheder kan nemlig for nogle nyuddannede udgøre store problemer i forhold til at komme ind på en arbejdsplads, hvorfor det er ekstra vigtigt at finde gode kollegaer at støtte sig op ad. Center for Ungdomsforskning har i en undersøgelse vist, at når unge mistrives, så tager de det ofte med ind på arbejdspladsen.

Hvis man føler sig presset, stresset, har dårligt selvværd og ikke har tjek på sine kompetencer, så har man tendens til at tage det med på arbejde,” påpeger Sita Michael Bormann.

Tag rollen som den nye på dig

Endnu en væsentlig pointe, som er værd at have med sig, når man skal begynde i et nyt job med en masse nye mennesker, er, at man ikke skal skamme sig over at være den nye, som måske ikke har helt tjek på alle arbejdsgange endnu. Det skal nok komme. Det handler om at gå nysgerrigt til værks og turde stille sig sårbart frem.

Du behøver ikke at komme og kunne det hele. Det er der ikke nogen, der forventer. Du kan godt benytte dig af at være ny, og fx sige; “Nu er jeg jo ny her, hvad tror du er bedst i forhold til de her opgaver?”, foreslår arbejdslivskonsulenten.

Det er på en måde også en god icebreaker i de fleste samtaler i begyndelsen. Når du lægger ud med at forklare, at du er ny, findes der ingen dumme spørgsmål. Og husk så på, at en god kollega ved, at det er værd at opbygge relationer. Og som gør noget aktivt både professionelt og privat for, at det sker. Så se om du kan få øje på de kolleger, og vær så selv den, der tager godt imod, når du ikke er den nye mere.

Husk, at du altid kan hive fat i IDAs rådgivere, hvis du har spørgsmål.

Relateret indhold
Spar med IDAs karriererådgivere om de gode kollegarelationer