Besøg IDAs andre hjemmesider

Første gang til MUS? Det her skal du huske

Måske har du kun en vag fornemmelse af, hvad MUS går ud på? Prøv vores situationsanalyse og få karriererådgiverens 7 tips til, hvordan du griber samtalen an – så er du klar til at vise, hvad du bidrager med i virksomheden.

Første job
Skal du til MUS for første gang? Her kan du læse, hvad du skal have fokus på, og hvordan du bedst bliver klar til samtalen med chefen, som har ét punkt på dagsordenen: Dig. 

Forbered dig

Brug tid på at tænke samtalen igennem. Faktisk kan det være en god idé løbende at skrive ned, hvilke opgaver, der fylder mest, hvad der har gjort dig mest glad, og hvor du har følt, du bidrager med noget vigtigt, eller hvor du har følt dig mest drænet. Du skal ikke bruge oceaner af tid hver uge, men måske 5-10 minutter om fredagen på lige at skaffe dig det nyttige empiri, der kan danne baggrund for, hvad I skal tale om til samtalen. Det giver dig et godt fundament for at vise, hvordan du bidrager. Samtidig får du lige gennemtænkt, hvad der egentlig giver dig noget fagligt og trivselsmæssigt. 

Med IDAs situationsanalyse kan du pejle dig ind på, hvordan du befinder dig i dit aktuelle job. Den kan støtte dig i dine overvejelser om din udvikling.

Gå til Situationsanalysen her.

Synliggør dit arbejde

MUS er din chance for at gøre opmærksom på, hvad du kan, og hvad du bidrager med i virksomheden. Nogle arbejdspladser bruger faste skemaer, du kan holde dig til. Andre steder er MUS mere en løs snak. Under alle omstændigheder er det vigtigt, du byder ind med dine resultater. Prioritér nogle få budskaber, du vil have igennem, som chefen skal vide, før du går ud. Når du kortlægger dit arbejde for dig selv, får du et pejlemærke for, hvad du skal sige, og hvad din chef skal vide. Det kan være: Det her vil jeg gerne lave mere af, det her vil jeg gerne lave mindre af, fordi det dræner mig. Det her vil jeg gerne have helt væk fra mit skrivebord, og det her savner jeg, og vil vildt gerne arbejde med. Husk at underbygge dine pointer med konkrete eksempler på, hvorfor det også vil være godt for virksomheden. Du kan også tænke i, at plante et lille frø forud for den lønforhandling, I skal have på et tidspunkt. Her kan du måske – gerne på en uformel måde – sige, at “de resultater, du har opnået, kan chefen jo lige huske på, når I skal have en lønsnak på et tidspunkt.” På den måde får du lagt kimen til at høste et godt resultat til lønforhandlingen. 

 

Tænk strategisk

Tænk dine ønsker og prioriteter ind i virksomhedens strategi og mål, så er der større chance for lydhørhed hos chefen. Tænke også realistisk. Hvad kan lade sig gøre? Hvis det lige er blevet meldt ud, at der er nedskæringer på vej, er det måske ikke nu, du skal bede om en dyr efteruddannelse. Dog: hvis noget er et springende punkt for, om du kan fungere i jobbet, skal du sige det. Og hvis du får at vide, det på ingen måde er muligt, og det er et meget centralt element for dig i dit arbejdsliv, så skal du måske søge videre.  En del arbejder med de såkaldte SMART-mål, som du eventuelt kan have i baghovedet, når du fastlægger mål. Det står for: Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte. Til MUS ser man også på: Hvad var planen ved seneste samtale? Hvis du ikke har været til MUS før, kan du se på: hvad aftalte vi, da jeg blev ansat, eller ved 3-måneders samtalen, og stemmer det overens med, hvad jeg oplever?  

Vær ærlig

MUS er også et forum, hvor du kan sige de svære ting. Din chef er ikke din modstander, men din allierede og sparringspartner. Giv hende eller ham mulighed for at lede og hjælpe dig. Hvis der er noget, du får ondt i maven over, noget arbejdsmæssigt, der holder dig vågen om natten, så er det til MUS, du skal sige det. Hvis du nu har en kollega, du synes, det er meget svært at samarbejde med, kan du godt sige det til MUS. Måske har andre samme problem. Men hold det altid fagligt, sobert og konstruktivt, og bed om råd til at løse samarbejdskonflikten. Du skal tænke på, at en chef er – eller bør være – en du kan være ærlig over for. For hvis du ikke er ærlig, hvordan skal chefen så kende til dine udfordringer? 

Gå fagligt til værks

Sæt altid dine pointer ind i en faglig kontekst. Det følelsesmæssige bider ikke på chefen, i hvert fald ikke hvis det udspringer af noget negativt. Hvis du eksempelvis har en kollega, der får alle de sjove opgaver, så sig: Det, jeg kunne ønske mig, er, at vi måske kan dække mere ind for hinanden. For jeg føler, det er meget sårbart, som det er nu. Hvis vi sparrer noget mere og kan tage hinandens opgaver, bliver vi mere robuste i teamet. Det er en faglig måde, at få sagt, at man egentlig er enormt træt af, at kollegaen får alle de sjove opgaver. Men husk: Hold de negative følelser ude, men brug gerne de positive. 

Lav konkrete aftaler

Sørg for at få på skrift hvilke nye opgaver, du nu får, og hvilke du kommer af med, så jeres aftale bliver konkret og dokumenteret. Inden samtalen bør du også selv være helt skarp og konkret på hvilke kurser eller efteruddannelse du mener, du har behov for, hvad det koster mm. Husk at fremføre, hvordan det gavner virksomheden. Hvis du er helt ny, kan efteruddannelse måske også vente. Måske er det bedre for dig, at få ro på i det nye job, inden du skal på kursus? Det er en overvejelse, du bør tage med. Men i hvert fald: Sørg for at lave konkrete og skriftlige aftaler med din chef. 

Tal sammen hele året

Det er vigtigt løbende at tale om udvikling, mål og så videre, for ellers risikerer du, at de og du bliver glemt i en travl hverdag. Så tal løbende med din chef og lad være med at gemme alt til MUS, der trods alt – de fleste steder – kun er én gang årligt. For dig der er ung, nyuddannet og digitalt indfødt, er det sikkert naturligt at forvente løbende feedback, for det er du formentlig vant til fra studiet og sociale medier. Du kan eventuelt tage det som punkt på MUS’en, at du gerne vil have løbende feedback. Måske kan du lave en aftale om, at I taler kort sammen fast en gang om måneden. 

Mere om udvikling
Vil du have sparring på, hvordan du forbereder dig og får mest ud af din MUS?