Besøg IDAs andre hjemmesider

Sådan holder du fokus på din udvikling

Du er landet i dit første job. Du kender rutinerne, tonen og smutvejen til kantinen. Måske kører alt på skinner – måske halter det lidt. Uanset er det vigtigt, at du holder øje med din egen udvikling – og ved, hvad du skal gøre.

Første job

En ny hverdag med nye udfordringer

Måske føler du, at du fagligt er klædt på til dit job, men oplever, at du mangler at mestre sociale og personlige kompetencer. Kompetencer, som du ikke er trænet i eller har haft brug for.

Måske melder usikkerheden sig: »Er jeg god nok?« eller »Er jeg et forkert match på denne arbejdsplads?«. Til forskel fra studielivet er anerkendelse og evaluering ikke formaliseret i form af en karakter i et arbejdsliv.

Måske sniger kedsomheden sig ind på dig. Du har rent fagligt været i overhalingsbanen i studietiden, hvor der hvert semester er fyldt ny viden på, og du har fået fyldt læring på i koncentrerede doser.

 

Hold øje med din udvikling

I arbejdslivet er der ikke samme rytme med semestre, eksaminer, opgaveaflevering og pensum og heller ikke den systematiske evaluering i form af karakterer. I arbejdslivet kan oplevelsen af at blive fagligt dygtigere forsvinde. Det er dit ansvar at holde øje med din egen udvikling og identificere – fx på baggrund af den feedback, du efterspørger hos din leder og dine kollegaer eller dine ønsker for i hvilken retning, du gerne vil – hvilke kompetencer du med fordel kan enten træne eller tilegne dig.

Du kan holde øje med din faglige udvikling i dagligdagen ved, at du hver 3. måned noterer dine opgaver og resultater ned. Den primære udvikling foregår i hverdagen, når du løser opgaver, og når du lærer fra andre kollegaer.

Karriererådgiver i IDA, Sanne Mattebjerg, fortæller, at det er en god idé at se nærmere på dine personlige og sociale kompetencer. Hvordan oplever du samarbejdet imellem dig og dine kollegaer? Er der situationer, hvor du bliver usikker, føler dig overset, oplever at de trækker sig fra dig? De personlige og sociale kompetencer er ofte det, der skaber de største udfordringer for nyuddannede i første job. Derfor er det lige så vigtigt at træne dem – som at træne de faglige kompetencer.

Hvad giver dig energi?

Kig på din udvikling, og bemærk alt det nye, du har lært. Er der nogle opgaver, hvor du får særligt meget energi, og nogle opgaver, der dræner dig? Tænk over, hvad der gør, at nogle opgaver tager din energi – er det selve den faglige opgaveløsning, eller er det de kollegaer, du arbejder med om en opgave, der dræner dig? Hvilke kompetencer er du nødt til at træne eller få for at møde forventningerne til dig i forhold til de opgaver eller mål, du har? Det er de kompetencer, du skal have fokus på – og der er mange måder at få dem på.

»Du kan fx finde en kollega eller en ven, der er god til det, du mangler – det kan være både fagligt og personligt. Spørg om de vil fortælle, hvordan de gør – eller iagttag, hvad de gør, og forsøg at gøre det samme,« forklarer Sanne Mattebjerg. Hvis dine udviklingspunkter kræver mere tid, har stor indflydelse på din opgaveløsning eller trivsel, så er det en god idé at tage en snak med din leder.

 

Hvordan spørger man om efteruddannelse?

De fleste nyuddannede synes, at det er svært at tage samtalen med deres leder om efteruddannelse – og særligt svært er det at tale om udvikling af de personlige kompetencer som fx samarbejde, relationer og kommunikation. Her er det vigtigt at huske på, at det er kompetencer, der skal læres og trænes – ligesom faglige kompetencer er opøvet igennem årene på studiet. Derfor er det godt at bruge ordet ’træning’ som beskrivelse af dit behov. Det er en god idé at starte den gode og åbne dialog med din leder tidligt i din ansættelse. Fortæl din leder om konkrete situationer, du synes er vanskelige, hvor du føler, at du kommer til kort. Det kan du bruge som afsæt til at tale om dine mulige ønsker til efteruddannelse.

 

Gør det nemmere for din leder

Inden du spørger din leder om efteruddannelse, er det en god idé, at du har undersøgt mulighederne, så du kan præsentere det givne kursus med information om pris og indhold. Vær klar med oplysninger på et konkret kursus eller forløb. Når din chef kender indholdet, prisen, varigheden og tidspunktet, er det nemmere at forholde sig til. Hav også gerne konkrete forslag med til, hvordan dine opgaver kan blive løst eller udskudt, mens du er væk på uddannelsen. Pas på, at du i din iver for at få efteruddannelse ikke lægger op til, at du kan yde den samme arbejdsindsats samtidig, for så risikerer du at overbelaste dig selv.

Og så skal det ikke kun handle om dit arbejdsliv, for hvordan passer efteruddannelse i øvrigt ind i dit liv? Har du tid – uden for almindelig arbejdstid – til at læse og skrive opgave? Eller har du mere brug for sociale aktiviteter og afslapning, når du har fri fra jobbet – eller har du noget familiemæssigt, du skal tage hensyn til?

Book et møde med en af IDAs kompetencerådgivere og find den rigtige kompetenceudvikling for dig. Vi har et godt overblik over kursus- og kompetencemarkedet og kan hjælpe dig med at finde frem til dit næste kursus eller udbyder – blandt professionelle private og offentlige kursus- og efteruddannelsesudbydere.

Book kompetencerådgivning her (IDAs hovedside)

 

Sådan beder du din chef om efteruddannelse

Når du er klar over dine behov for at blive dygtigere fagligt eller personligt, er tiden inde til at tage en samtale med din chef. Her har Sanne Mattebjerg en række tips til samtalen:

  1. Tag udgangspunkt i virksomhedens behov og muligheder

Du får lov til at bruge tid og penge på et kursus, fordi det giver værdi til virksomheden. Derfor skal du tage udgangspunkt i virksomhedens behov og muligheder for fx udvikling eller vækst – på den måde viser du, at du har forretningsforståelse. Lav gerne et oplæg, hvor du viser sammenhængen mellem din kompetenceudvikling og afdelingens udvikling.

  1. Beskriv dit ønske om kompetenceudvikling som et behov for træning

Måske oplever du, at det er følsomt at tale om de manglende personlige kompetencer, fx kommunikation, netværk, præsentationsteknik, fordi det er som om, der er noget galt med dig som person. Her er det vigtigt at huske på, at dette er kompetencer, der skal læres og trænes, ligesom faglige kompetencer er opøvet igennem årene på studiet. Derfor er det godt at bruge ordet ”træning” som beskrivelse af dit behov.

  1. Vær ærlig om behovet for udfordringer

Oplever du allerede i løbet af de første par år i jobbet, at du står stille og trænger til udfordringer, så vær ærlig om det over for din leder. Hun ved godt, at du ikke trives som medarbejder, hvis du keder dig, og at ’boreout’ er lige så skadeligt som ’burnout’.

  1. Hav en konkret plan klar

Vær klar med oplysninger på et konkret kursus eller forløb. Når din chef kender indholdet, prisen, varigheden og tidspunktet, er det nemmere at forholde sig til. Hav også gerne konkrete forslag med til, hvordan dine opgaver kan blive løst eller udskudt, mens du er væk på uddannelsen. Pas på, at du i din iver for at få efteruddannelse ikke lægger op til, at du kan yde den samme arbejdsindsats samtidig, for så risikerer du at overbelaste dig selv.

  1. Vær forberedt på chefens planer for dig

Inden samtalen skal du tænke igennem, hvad du gør, hvis din chef har et andet ønske til din udvikling, end du selv har, og måske ligefrem fremlægger et konkret kursus for dig. Spørg åbent ind til chefens plan og ønske, men mærk efter, hvad du egentlig selv vil – og bed også gerne om lidt betænkningstid, hvor I tales ved igen en uge senere. Du kan godt takke pænt nej til fx en efteruddannelse som projektleder i de første par år af dit arbejdsliv og sige, at du gerne vil tage det op igen, når du har fået mere erfaring i virksomheden.
Afslutningsvis understreger Sanne Mattebjerg, at snakken om din kompetenceudvikling skal være en løbende dialog med din leder og ikke blot den ene samtale, hvor du satser på at lave en aftale om efteruddannelse. Det er denne dialog, der er det vigtigste for din trivsel og udvikling i arbejdslivet.

Relateret indhold
Hjælp til at komme godt i gang med arbejdslivet og tale med din chef om efteruddannelse?