Besøg IDAs andre hjemmesider

Giv dig selv gode studievaner

Når man starter på et nyt studie, eller bare et nyt semester, kan læsemængden virke helt uoverskuelig. IDA har samlet en række gode råd til, hvordan du skaber gode studievaner.

De gode studie

Sveder du over bøgerne hele aftenen uden at få læst det hele til morgendagens undervisning? Eller ender du med at overstrege halvdelen af hver eneste side? Eller synes du, som mange andre, også bare, at læsemængden på en videregående uddannelse er overvældende? Sådan behøver det ikke være.

Find din optimale læse- og noteform

“Noget, der kan hjælpe, er, at man tidligt lærer at prioritere pensum og at tage gode noter,” forklarer Pernille Risør Elving, der udviklingskonsulent på Center for Undervisningsudvikling på Aarhus Universitet.
Før hver undervisningstime anbefaler Pernille Risør Elving, at man orienterer sig i materialet til næste lektion. Bed fx underviseren om retningslinjer for, hvad du skal fokusere på i den enkelte tekst eller overvej selv, hvad du skal have ud af teksten, inden du læser den. På den måde kan du skimme og skabe dig et overblik over materialet, og fokusere dine kræfter på de afsnit eller beregninger, der er vigtigst at få ud af læsningen.

Begrebet gode noter er forskelligt fra person til person. Derfor er det en god idé at tale med dine medstuderende om, hvordan de tager noter og overveje med dig selv, hvad der skal til for, at du kan genkalde dig indholdet fra undervisningen. Hvis du skal tage noter til beregningstunge fag eller er i tvivl om, hvilke notatteknikker der findes, kan du blive klogere på studieportalen AU Studypedia: https://studypedia.au.dk/haandter-pensum/noteskrivning/

“Arbejd aktivt med læsning og notatteknikker fra start, for du skal bruge det hele vejen gennem studiet. Vi hører nogle gange fra studerende, der først i specialet opdager, hvordan de læser akademiske tekster bedst,” siger Pernille Risør Elving.

Person med sin computer og en kop i hånden
Fire personer der laver gruppearbejde
Fire personer der samarbejder

Brug gruppearbejdet målrettet

Efter hver undervisningstime anbefaler hun at bruge fem minutter på at lave en opsummering til dig selv. Skriv ned, hvad timen handlede om, hvad du forstod, og hvad du mangler at få styr på. Orientér dig også i lærerens undervisningsplan for at se, om du har fået det hele med, som var planlagt. Ud fra den viden, kan du nemmere bruge din gruppe til at få hjælp med det, du ikke forstod.

Det er nemlig et af de aspekter, hvor en studiegruppe kan være rigtig gavnlig. I kan aftale, hvem der tager noter, og hvem der hører grundigt efter, men ikke skriver noget ned, fra gang til gang og så dele noterne. Men I kan også bruge hinanden til at uddybe de elementer fra undervisningen, som der er usikkerhed omkring.

Men det kræver samtidig, at gruppearbejdet er struktureret. Det er ikke nok blot at sidde sammen. Overvej, hvornår I deler noter, skriver på fælles opgaver eller sparrer efter undervisningen. Gruppen kan hjælpe med de ting, du kæmper med, men den fungerer bedst, hvis I ved, hvorfor I mødes fra gang til gang.

“Det handler om at strukturere tiden og have en systematisk hverdag – også i gruppearbejdet. Derudover kan det være en god idé at forventningsafstemme i gruppen, så I er enige om, hvilke ambitioner I har, og hvad I forventer af hinanden,“ siger Pernille Risør Elving.

Sigt efter et ikke-perfekt resultat

Et sidste råd til studievanerne er at sætte dig godt ind i fagbeskrivelsen. Hvilke krav er der? Er faget bestået/ikke bestået? Hvis det er med karakter, hvad skal der så til, for at du er tilfreds?

“Mange er ved at knække halsen i jagten på perfektion. De forsøger at læse alt, men du kommer mere helskindet igennem med realistiske forventninger til dig selv,” understreger Pernille Risør Elving.

 

Et mørkhåret person, der smiler