Besøg IDAs andre hjemmesider

Tidslinje over dagpenge – hvad skal du gøre, hvornår?

Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvornår du skal gøre hvad og med hvem, hvis du som nyuddannet har brug for dagpenge. IDA har sat regler og krav fra a-kasse, jobcenter og det løse op i en tidslinje, som du kan orientere dig i.

Dagpenge

Før du er færdig

1 år før:

Skal du sikre dig, at du er medlem af en relevant a-kasse. IDA har samarbejde med Akademikernes A-kasse. Studiemedlemskab er gratis, når du er under 30, og du skal være medlem i mindst et år, før du bliver færdiguddannet for at modtage dagpenge fra dag 1 efter færdiggjort uddannelse. Har du ikke været studiemedlem, kan du tidligst få dagpenge en måned efter, du er bestået.

Hvis din uddannelse slutter med en skriftlig opgave:
Hvis du afslutter din uddannelse med en skriftlig opgave, der ikke skal forsvares, kan der i nogle tilfælde gå flere uger, før du får besked om din karakter og dermed har færdiggjort din uddannelse. I disse tilfælde kan din a-kasse lade dig udfylde en blanket ved navn “Forhåndsgodkendelse”, som din underviser og censor skal udfylde for at påvise, at du har afleveret og bestået din sidste eksamen, også selv om din karakter ikke ligger klar endnu. På den måde kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter.

Når du er færdig

Så snart du er færdig med din uddannelse skal du melde dig ledig flere steder:

Straks:

Skal du melde dig ledig på jobnet.dk.

Inden for en uge:

Skal du udfylde din ledighedserklæring hos a-kassen og også udfylde din jobprofil herinde.

Inden for 2 uger:

Skal du udfylde dit cv på jobnet.dk.

Senest 14 dage efter sidste eksamen:

Skal du skifte status fra studerende til nyuddannet på a-kassens hjemmeside. Hvis du ikke har været studiemedlem gælder samme 14-dagesfrist, men i det tilfælde skal du i stedet søge om medlemskab i a-kassen.

Om Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse betragter det som deres fornemmeste opgave at hjælpe medlemmerne stærkt videre. Udover at give økonomisk tryghed er a-kassen en afgørende sparringspartner i overgangene i studielivet og arbejdslivet – når man skal lande sit første job som nyuddannet, er mellem jobs eller overvejer at blive selvstændig.

A-kassen har det som et erklæret mål at udvikle tilbud og rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor mange kommer til at skifte job meget oftere, end man tidligere har gjort.

Du bliver indkaldt til møder:

A-kassen indkalder dig til et velkomstmøde, sandsynligvis indenfor 14 dage efter du har meldt dig ledig. Når jobcenter og a-kasse indkalder dig til møder, skal du typisk selv booke dagen, så det er vigtigt at holde dig orienteret hos de to aktører.

Jobcenter indkalder dig til møde:

Cirka en måned efter, du har meldt dig ledig, indkalder jobcenteret dig til det første møde. Herefter skal du selv holde øje med indkaldelser og booke møder hos jobcenteret.

Opdater din joblog en gang om ugen:

På jobcentrets eller a-kassens hjemmeside skal du en gang om ugen registrere din jobsøgninger. På den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende og har ret til dagpenge. Du skal søge 1-2 job om ugen, så du har søgt mindst 6 job, når du ser 4 uger tilbage.

Udfyld dit ydelseskort hver måned:

For at a-kassen kan udbetale dine dagpenge, skal du hver måned udfylde et ydelseskort, der viser, for hvilke dage, du skal have dagpenge i perioden. Misser du deadline, kan dine dagpenge ikke udbetales til tiden.

Du vil måske også gerne vide…

Hold øje med din dagpenge-saldo
Hos din a-kasse, kan du finde en dagpenge-tæller, der viser, hvor meget du har brugt og hvad du har tilbage af din nuværende dagpengeperiode.

A-kassen har også en guide:

Akademikernes A-kasse, som IDA samarbejder med, har også lavet en guide til dagpenge, som du kan orientere dig i, hvis du stadig er usikker på noget.

Find guiden her

Relateret
Brug for sparring inden studiets afslutning?