Besøg IDAs andre hjemmesider

Sådan søger du uopfordret

Kom godt i gang med en uopfordret ansøgning med disse 3 gode grunde – vejen til dit første job kan nemlig meget vel gå gennem de ”usynlige” stillinger.

Jobsøgende
At satse på uopfordrede ansøgninger kan sagtens åbne døre for dig. Mange virksomheder er gør brug af uopfordrede henvendelser, når de søger nye medarbejdere.
Men tal viser, at de ikke får mange uopfordrede ansøgninger. Det kan derfor være en god chance for dig som nyuddannet at komme forrest i køen.

En uopfordret ansøgning kan være en forlomme til jobbet

Lad denne artikel være en klar opfordring til dig om at søge uopfordret. Det kan meget vel være sådan, du kommer forrest i jobkøen som nyuddannet.

Som nedenstående tal viser, bruger størstedelen af virksomhederne uopfordrede henvendelser, når de skal ansætte en ny medarbejder, men alligevel modtager 1/5 af virksomhederne aldrig uopfordrede henvendelser.

Vidste du at mange virksomheder gemmer uopfordrede ansøgninger og kigger dem igennem, når de skal bruge en ny medarbejder. Det er derimod kun 21% af adspurgte virksomheder, der modtager uopfordrede ansøgninger.

De 3 gode grunde til at søge uopfordret.

  1. Mange job bliver besat via netværk og uopfordrede henvendelser
  2. Du øger din motivation, fordi du tager initiativ og sidder ikke og venter på at der kommer gode jobopslag,
  3. Du viser handlekraft og initiativ i selve processen, hvor du kontakter virksomheder

– og det synes de fleste virksomheder er gode egenskaber at finde hos deres næste medarbejder.

»Det viser handlekraft, engagement og initiativ, når du løber med bolden selv. Virksomhederne kan godt lide, at du bruger tid på netop deres virksomhed, at det ikke bare er en ureflekteret ansøgning. Det viser at du er oprigtigt motiveret i at vide mere om dem – du har jo selv valgt dem har forberedt dig og viser, at du er interesseret i netop dem,« siger IDAs karriererådgiver, Sanne Mattebjerg.

Eksempel på en uopfordret ansøgning

En uopfordret henvendelse skal selvfølgelig tage udgangspunkt i det, du har forberedt på forhånd. Her kan du se, hvordan en henvendelse efter et opkald med virksomhedens leder kan se ud. Klik på billedet for at se og downloade eksemplet.

Hvad er en uopfordret ansøgning egentlig?

Uopfordret jobsøgninger faktisk slet ikke jobsøgning. Det er dig, der gør et struktureret og kvalitativt researcharbejde for at finde ud af, hvilke virksomheder, der har opgaver og en måde at arbejde på, der kunne matche det, du gerne vil. Det er også en måde at få inspiration til alle de forskellige muligheder, der er for dig ude på arbejdsmarkedet. Men mere i form af en indledning til en dialog om, hvilke muligheder, der er i fremtiden i den pågældende virksomhed.

Find virksomhederne og sæt tingene i system

Først skal du finde en god portion potentielle virksomheder. Brug dit netværk og LinkedIn til at få inspiration til, hvor “sådan nogle som dig” eller “sådan nogle, der laver det, du gerne vil lave” arbejder – og har arbejdet.

Skriv virksomhederne i et excel-ark og tilføj navne og numre på ledere i afdelinger, det kunne være relevant for dig at undersøge nærmere. Hvis du kender nogen, der har arbejdet i en af virksomhederne, så kontakt dem for at høre lidt om fx arbejdsmiljøet og andre mere uformelle dele af et job.

Gode råd fra IDAs karriererådgivere

  • Ring til virksomheden og få svar på dét, der gør, at du kan afklare, om de arbejdsopgaver mv er noget du kan og vil. Så kan du bedre målrette dit CV
  • Send kun CV og vedhæft det i en kort mail med 3-4 bullets, der kort beskriver, hvad du kan løse af opgaver – baseret på den snak du har haft med virksomheden
  • Du følger op. Det er dit behov – ikke deres (endnu)

Stil de rigtige spørgsmål

Uopfordret jobsøgning handler om at få svar på dét, der gør, at du kan afklare, om du kan og vil arbejde i den pågældende virksomhed – enten nu eller på sigt. De svar er der kun én person, der kan give dig: den leder, der har beføjelserne til at ansætte dig.

Du skal derfor få fat på den person – evt. ved at ringe til virksomhedens hovednummer – og fortælle, at du er nyuddannet og i gang med at finde ud af, hvilke virksomheder det kunne være relevant for dig at holde særligt øje med. Derfor har du nogle spørgsmål om hvordan man konkret arbejder som x i den afdeling. Når du får den leder i røret, skal du være klar med velforberedte spørgsmål.

Idéer til spørgsmål er:

  • Har I nogle profiler ansat, der arbejder med x?
  • Hvilke arbejdsopgaver fylder typisk meget for dem?
  • Hvilke kompetencer er særligt vigtige i det job?

Når opkaldet er en succes

Samtalen er en succes, når du har fået viden, der gør dig afklaret om hvorvidt det kunne være et job for dig eller ej. Hvis du synes det kunne være ganske relevant, så er næste succeskriterie at du har aftalt med lederen, at du opdaterer dit CV ud fra den nye viden, du har fået og sender det til vedkommende. I første omgang for at få afklaret om lederen kan se, om din profil er relevant for virksomheden. Dit CV skal vedhæftes i en mail, hvor du direkte og kort form skriver, hvilke opgaver, du forestiller dig, du kan løse for dem – baseret på den viden du har fået i opkaldet. Afslut mailen med, at du kontakter dem om et par dage for at høre mere om mulighederne.

Efter at du har sendt din ansøgning – opfølgning og afgørelse

Sørg for selv at følge op på henvendelsen og ringe efter 3-4 dage. Spørg ind til om personen har fået set på dit CV og tænkt over mulighederne. Du skal vise, at du ikke forventer, at de har et job nu og her.

Dit mål er at blive kendt og vise, at du er interesseret i virksomheden – og fortælle dem, at du håber, de vil kontakte dig, hvis der opstår nogle muligheder.  Hvis personen ikke har fået set på din mail, så spørg om det kan passe ind, at du ringer igen næste onsdag eller om det er bedre længere tid ude i fremtiden – afhængigt af hvor travlt personen har det.

Overlad aldrig initiativet til virksomheden, så mister du kontrollen og bliver sat i en venteposition.

»Hvis du kan høre, at virksomheden er interesseret i din profil, kan du forsigtigt foreslå, at du kan komme forbi til et uformelt møde om, hvad der på sigt kunne være. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så spørg om du må ringe igen om et par måneder,« lyder rådet fra Sanne Mattebjerg.

 

Brug LinkedIn for at afdække karrieremuligheder og relevante virksomheder

Har du brug for sparring til din uopfordrede ansøgning?