Løn og vilkår, når du skal i praktik som diplomingeniør

Praktik er en fast del af studiet som diplomingeniør. Her kan du læse mere om løn, ferie og andre vilkår du skal være opmærksom på.
person der kigger ud til side - i baggrunden er der glasrude

Som studerende på diplomingeniørstudiet skal du et halvt år i praktik. Det er en god mulighed for at få praktisk erfaring inden for dit fag, men også med arbejdsmarkedet, hvis du ikke har haft et studiejob.

Du forhandler selv din ansættelseskontrakt, men der er en række arbejdsvilkår som du har ret til.

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan IDA kan hjælpe dig med at få de bedst mulige vilkår.

IDA Lyd

Skal du starte i praktik eller sidder du midt i det? Og skal der egentlig mere praktik på skoleskemaet?

Mød de to studerende Lasse Houmann Thygesen og Jakob Forsberg Larsen, der fortæller om deres erfaringer, gode råd og tanker om at være i praktik. En vellykket praktik kan nemlig have stor betydning for dit videre studieliv.

Bagefter tager vi ud i virkeligheden til sektionsingeniør Ulrik Andreasen fra Aarsleff, som slet ikke kan undvære praktikanter på sine projekter.

Lyt til: Praktik – på papiret og i praksis

Du har ret til en ansættelseskontrakt

Som praktikant har du ret til at få en ansættelseskontrakt og en kopi af den gældende overenskomst, hvis du er dækket af den.

Sådan læser du din kontrakt igennem

Log ind og få gennemlæst din kontrakt af IDAs juridiske rådgivere

Praktikløn for diplomingeniører

Hovedreglen er, at du ikke får SU i praktikperioden. I stedet får du udbetalt løn af virksomheden, du er i praktik hos.

Det er op til den enkelte praktikant og virksomhed at forhandle sig frem til en passende løn i praktikperioden, men IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn, der reguleres årligt:

Den vejledende praktikløn i 2023 er 16.200 kr. om måneden

I nogle situationer kan det dog være vanskeligt for de studerende at aftale en løn i praktikperioden – det gælder fx, hvis du gerne vil i praktik i udlandet.

Hvis du ikke har mulighed for at opnå en aftale om løn i praktikperioden, skal du kontakte dit studiested for at høre nærmere om muligheden for at få SU i stedet. Ingeniøruddannelsernes Samråd (IUS) har nemlig fået gennemført en ordning, hvor et begrænset antal studerende kan få SU i praktikperioden som diplomingeniørstuderende.

Feriepenge, når du er i praktik som diplomingeniør

Når du er i ingeniørpraktik, har du krav på 12,5% i feriepenge.
Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til FerieKonto.

Læs mere om reglerne for ferie og feriepenge

Vent med at skrive under på en klausul

Det sker, at der i en kontrakt om praktikansættelse figurerer en konkurrence- eller kundeklausul. Bliver du præsenteret for en sådan klausul, er det IDAs opfordring, at du får din kontrakt gennemlæst af vores jurister. Så kan du – inden du skriver under – få vejledning om, hvorledes klausulen vil begrænse dig i din jobsøgning fremover.

Læs mere om klausuler i ansættelseskontrakten

Dagpenge efter din praktikperiode

Der gælder faste og strenge regler for, hvordan du skal forholde dig for at få udbetalt dagpenge, når du er færdig med et studiejob eller en praktikperiode. IDA har ikke en a-kasse, men samarbejder med Akademikernes A-kasse, som du kan få rådgivning hos, hvis du er medlem af A-kassen.

Læs mere om dagpenge hos Akademikernes A-kasse