Bliv klogere på din løn som studentermedhjælper

Vil du vide mere om lønnen som studentermedhjælper? Hos IDA studerende kan du lære om dine rettigheder og forventninger til studiejobbet.

Du overvejer et studiejob og kigger på opslag og finder en masse spændende virksomheder, du vil søge hos. Har du også husket at sætte dig ind i, hvad din arbejdskraft som studentermedarbejder er værd? Gør det til en del af forberedelsen til jobsøgning at afstemme forventninger om løn, og om der er mulighed for at få ekstra goder i kontrakten, inden du søger. Så står du stærkere i en forhandling.

Hvad kan jeg forvente i løn som studentermedhjælper?

Hvert år fastsætter IDA en vejledende minimalløn for sine medlemmer. Denne minimallønnen bliver også udregnet for studerende der søger studierelevant arbejde. Den kan tjene som en reference under lønforhandlingen, men vær opmærksom på, at der er forskel på privat og offentlig sektor.
Timelønnen er inklusive pension og beregnet for studerende i et teknisk-naturvidenskabeligt studierelevant arbejde.

 

IDAs vejledende timeløn for studentermedhjælpere er:

  • DKK 196 : Studerende der er i gang med en bachelor/diplomingeniøruddannelse
  • DKK 212 : Studerende, der er i gang med et kandidatstudie

Har du brug for lidt ekstra hjælp, skal du ikke tøve med at kontakte IDA. Du kan altid kontakte IDAs juridiske rådgivere og få hjælp til blandt andet løntjek og gennemgang af ansættelseskontrakten, inden du skriver under. Det er også gældende for studiejobs – uanset om de er studierelevante eller ej.

Lær dine rettigheder som studentermedhjælper at kende

Når du lander et studiejob, er det vigtigt at forstå, hvilke rettigheder du har. For selvom du endnu ikke er færdiguddannet, har du faktisk en del!

Dine rettigheder afhænger primært af dit timeantal og den type arbejde, du udfører, og ofte falder studiejob ind under funktionærloven, som betyder, at du har visse minimumskrav.

De rettigheder, du har som studerende i et studiejob, er ofte de samme som dem, der gælder for fuldtidsansatte. Disse rettigheder inkluderer for eksempel minimumsregler vedrørende opsigelse, løn under barsel for fødende forældre, og løn under sygdom.

For eksempel har du normalt krav på en opsigelsesperiode, hvis din arbejdsgiver ønsker at afslutte din ansættelse. Men den kan variere en del afhængigt af længden på din ansættelsesperiode og kontrakten. Hvad angår lønnen, er der ingen lovpligtig fastsat minimumsløn for studiejobs i Danmark, men IDA anbefaler, at du forhandler lønnen med din arbejdsgiver, også selvom du “bare” er studerende.

Hvad nu, hvis jeg bliver syg?

Her afhænger dine rettigheder igen af din kontrakt og ansættelsesforhold.
Er du ikke ansat under funktionærloven og der ikke er særlige bestemmelser for løn under sygdom i din kontrakt, så har du normal kun ret til sygedagpengesats for de timer, du er sygemeldt. Gennemgå din kontrakt for at afgøre om du har ret til løn under sygdom. Er det ikke nævnt, kan du forsøge at forhandle dig til det.

 

Læs din kontrakt grundigt – få IDAs hjælp

Nogle arbejdsgivere kan tilbyde særlige vilkår og betingelser i deres ansættelseskontrakter. Det er afgørende at læse og forstå din kontrakt og sikre dig, at dine rettigheder og forventninger er klart defineret. Tjek om timetallet er garanteret og forstå vilkår og betingelser, som de gælder for dig. Det er vigtigt, at du ikke kun får meningsfuld joberfaring, men også retfærdig behandling og løn for indsats. Tøv endelig ikke med at sende kontrakten ind til os, så vi kan tjekke den for eventuelle fejl eller mangler. Så får du ro i maven og en god start på jobbet.

Få hjælp fra IDAs juridiske rådgivere.

 

Fordelene ved et studiejob

Tal fra IDAs dimittendanalyse viser, at din ledighedsperiode bliver reduceret, hvis du har et studierelevant job. Nyuddannede IDA-medlemmer, som har haft studierelevante jobs er i gennemsnit ledige 1 måned mindre end resten af de nyuddannede.

Vi ved også, at der er større chance for at komme i fuldtid, hvis du allerede har stiftet bekendtskab med en virksomhed. En tredjedel af nyuddannede IDA-medlemmer finder fuld beskæftigelse hos en virksomhed, hvor de har haft studiejob, har været i praktik hos eller begge dele. (Dimittendanalyse, 2021)

Du står unægteligt stærkere, når du skal søge dit første fuldtidsjob, hvis du allerede har noget erfaring inden du er færdig med studierne. IDA har lavet en undersøgelse blandt virksomheder der viser, at 73% af de adspurgte virksomheder anbefaler studerende at finde relevant studiejob ved siden af studierne. 41% anbefaler at man skriver projekt og eller speciale med en virksomhed. Og 34% af virksomhederne anbefaler, at man begynder at søge fuldtidsjob, før man er færdig med studierne.

 

Få en god balance mellem studie og studiejob

At finde den rigtige balance imellem alt du har på agendaen på ugebasis kan være noget af en stejl lærekurve. Dit studie er helt klart det vigtigste at fokusere på i denne periode af dit liv, og derfor er det vigtigt at planlægge din tid omhyggeligt og sætte realistiske mål. Gør op med dig selv, hvad du ønsker at opnå med studierne og jobbet. Ingen kommer til mållinjen ved at køre fuld udblæsning på alle fronter. En måde du kan gøre det nemmere for dig selv er at fastlægge – så vidt det er muligt – arbejdstider og studietid. Gør det også klart over for jobbet, at der er tider, hvor du er mindre tilgængelig og gerne også tidspunkter, hvor du har mere tid end sædvanligt.

Lige så vigtigt som studier og job er det at integrere sociale aktiviteter i planen. Det kan lyde kontraintuitivt, men du får mere overskud af at have og overholde aftaler med andre mennesker. Din mentale sundhed øges ved at du går ud med vennerne eller gør det til en fast aftale at spise sammen med kæresten, hvor smartphones, laptops, kalendere og alt andet er lagt væk, og du er nærværende. Du får mulighed for at slappe af, relatere til andre og det mindsker stressniveauet. Lav ikke kun aktiviteter sammen med andre. Tilbring tid i eget selskab, om det er en løbetur, en god bog, en shoppingtur eller noget helt fjerde. Tid i eget selskab er afslapning, hvor du ikke skal være noget for nogen (anden end dig selv).

Fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig ændrede omstændigheder er også nøglen til en vellykket balance. Kommunikation med arbejdsgivere, undervisere og venner er vigtig for at sikre forståelse og støtte i tilfælde af uforudsete udfordringer. Forsøg ikke at nå det hele på ugebasis, men giv dig selv lidt elasticitet i højprioritetstider. De allerfleste venner har forståelse for at man ryger ind i en boble i begrænset tid og de allerfleste arbejdsgivere har fuld forståelse for at du er mindre på, når vi taler eksamenstid.