Besøg IDAs andre hjemmesider

Nyuddannedes lønforskel varierer efter uddannelse

I IDA undersøger vi hvert år lønforskellen mellem mænd og kvinder. Og igen i år ser vi en forskel i mændenes favør, som ikke kan forklares ud faktorer som branche, ledelsesansvar og anciennitet.

Jobsøgende

Kvinder får mindre i løn end mænd

Det er konklusionen i en analyse fra IDA, som viser at den “korrigerede” lønforskel i 2023 er på 4,3 pct. Det betyder, at privatansatte kvinder får en løn der er 4,3 pct. mindre end den løn mænd får, selv når der korrigeres for faktorer som kandidatalder, uddannelse, branche, stilling, arbejdstid mv.

Deler vi analysen op efter uddannelser, skal du som nyuddannet vide, at der er store variationer i lønforskellen alt afhængigt af uddannelse.

Store udsving på tværs af uddannelse

Analysen dækker alle IDAs medlemsgrupper, og viser at mænd får den højeste startløn uanset om de kommer fra en naturvidenskabelig uddannelse (Anden Uddannelse), Cand.scient., er diplom-, eksport- eller civilingeniør.

For privatansatte IDA-medlemmer varierer forskellen i startløn markant.

Den gennemsnitlige forskel på startlønnen for nyuddannede kvinder og mænd er 1.020 kr. Forskellen er størst i mændenes favør blandt de nyuddannede cand.it.ere og it-kandidater, hvor mændene i gennemsnit får en startløn, der ligger 3.765 kr. højere end kvindernes. Blandt civilingeniørerne er der en gennemsnitlig forskel i startlønnen på 1.054 kr.

Analysen viser, at når der tages højde for alle forhold, så er der stadig forskel på mænd og kvinders løn, og at kvindernes løn udgør 95,7 pct. af mændenes, svarende til en korrigeret lønforskel på 4,3 pct. mellem mænd og kvinder. Når dette sættes i relation til mænds gennemsnitlige bruttoløn, svarer det til, at kvinderne får kr. 1.020 mindre end mændene i gennemsnit.

 

graf der viser lønforskel mellem kvinder og mænd fordelt på uddannelse og køn. Grafen indeholder fem uddannelser med hver to horisontale søjler i magenta og mørkeblå

Video: Ansættelseskontrakten

Lønforskel fra starten vokser over årene

Jo større lønefterslæb du lægger ud med, desto større kan forskellen vokse i løbet af et langt arbejdsliv. Mange arbejdspladser arbejder med løntrin og fælles lønstigninger i procent, så her vil en lønforskel i udgangspunktet også betyde relativt mindre lønstigninger i kroner og ører.

Samtidig er det ofte på vej ind i et job, at man har størst mulighed for at påvirke sin løn. Du kan læse meget mere om, hvordan du forhandler løn på vej ind i dit første job på vores løntema for nyuddannede og løn, hvor IDAs karriererådgivere samler deres råd om emnet.

Relateret indhold
Brug for råd til første lønforhandling?
Lønforhandling
Søger du sparring om ansøgningsmateriale
Kontakt karriererådgiveren