Glem ikke dine rettigheder på studiejobbet

Mange studerende er ikke klar over, at de faktisk har rettigheder og krav, når de bliver ansat i et studiejob. Men der er faktisk en lang række gængse rettigheder, der vedrører vilkår, løn, sygdom, og meget mere, som du bør være opmærksom på, inden du skriver under på kontrakten til dit nye studiejob.
to mennesker sidder over for hinanden ved et bord i en forhandlingssituation. Der er et maleri i baggrunden og den ene sidder med en notesblok, den anden person har en lukket bærbar.

Når du lander et studiejob, er det vigtigt at forstå, hvilke rettigheder du har. For selvom du endnu ikke er færdiguddannet, har du faktisk en del! Dine rettigheder afhænger primært af dit timeantal og den type arbejde, du udfører, og ofte falder studiejob ind under funktionærloven, som betyder, at du har visse minimumskrav.

“Din beskæftigelsesstatus og arbejdstype spiller en afgørende rolle i at fastlægge dine rettigheder. Typisk udfører studerende funktionærlignende arbejde, såsom kontor- eller handelsarbejde, når de har studierelevante job. Men der er også studerende, der arbejder i barer, restauranter og andre områder, hvor deres rettigheder ofte er fastsat i en ansættelseskontrakt der suppleres af en overenskomst udover det, der er fastsat af loven,” forklarer juridisk gruppeleder i IDA, Rasmus Ahlgreen.

Samme rettigheder som fuldtidsansatte

De rettigheder, du har som studerende i et studiejob, er ofte de samme som dem, der gælder for fuldtidsansatte. Disse rettigheder inkluderer for eksempel minimumsregler vedrørende opsigelse, løn under barsel for fødende forældre, og løn under sygdom. For eksempel har du normalt krav på en opsigelsesperiode, hvis din arbejdsgiver ønsker at afslutte din ansættelse, men den kan variere en del afhængigt af længden på din ansættelsesperiode og kontrakten.

Hvad angår lønnen, er der ingen fastsat minimumsløn for studiejobs i Danmark, men IDA anbefaler, at du forhandler lønnen med din arbejdsgiver, også selvom du “bare” er studerende.

“IDA har nogle vejledende satser for timeløn baseret på, om du er på bachelor- eller kandidatniveau, som kan tjene som reference under lønforhandlingen. Der er dog forskel på om man er ansat i den offentlige eller den private sektor. Det er altid en mulighed at forhandle på din løn, så det er en god idé at forsøge at forhandle inden du skriver under,” siger Rasmus Ahlgreen.

Lad IDA hjælpe dig!

Du kan altid kontakte IDAs juridiske rådgivere og få hjælp til blandt andet løntjek og gennemgang af ansættelseskontrakten, inden du skriver under. Det er også gældende for studiejobs – uanset om de er studierelevante eller ej.

Send din kontrakt ind til os og få den tjekket.

Husk at gennemgå kontrakten

Når det kommer til sygdom, afhænger dine rettigheder igen af din kontrakt og ansættelsesforhold.

“Hvis du ikke har funktionærstatus og din kontrakt ikke indeholder bestemmelser om løn under sygdom, har du normalt kun ret til sygedagpengesatsen for de timer, du er sygemeldt. Derfor er det afgørende at gennemgå din kontrakt omhyggeligt for at afgøre, om du har ret til løn under sygdom, og hvis det ikke er nævnt heri er det også noget, du kan forsøge at forhandle dig frem til,” siger Rasmus Ahlgreen.

Derudover er det også vigtigt at bemærke, at nogle arbejdsgivere kan tilbyde særlige vilkår og betingelser i deres ansættelseskontrakter. Derfor er det afgørende at læse og forstå din kontrakt og sikre dig, at dine rettigheder og forventninger er klart defineret.

“I sidste ende er det bedste råd, vi kan give til studerende, der søger deres første studiejob, at være opmærksomme og grundige i deres kontraktforhandling. Tjek, om dit timeantal er garanteret, og forstå de vilkår og betingelser, der gælder for dig. Ved at være velinformeret og proaktiv kan man sikre, at man ikke blot får en meningsfuld studieerfaring, men også en retfærdig behandling og løn for ens indsats i studiejobbet. Og så skal man selvfølgelig ikke tøve med at sende kontrakten ind til sin fagforening, så de kan tjekke den igennem og belyse eventuelle fejl og mangler,” fortæller Rasmus Ahlgreen.

Lad IDA hjælpe dig!

Du kan altid kontakte IDAs juridiske rådgivere og få hjælp til blandt andet løntjek og gennemgang af ansættelseskontrakten, inden du skriver under. Det er også gældende for studiejobs – uanset om de er studierelevante eller ej.