Er du klædt på til digital eksamen?

Brug studievejledningen, hvis du er usikker på sommerens eksamener.

I IDA får vi for tiden mange henvendelser fra studiemedlemmer, der ikke føler sig klædt på til sommerens eksamener, efter mange af os har været isoleret hjemme under corona. 

Tid uden læsegruppen, manglende adgang til laboratorier og digital fjernundervisning kan alt sammen være med til at gøre os usikre på, om vi egentlig har fået nok ud af undervisningen til at bestå eksamen. 

Er usikkerheden faglig, eller sidder den i hovedet? 

Det er helt naturligt at føle sig mere usikker, når situationen har været så anderledes. Men det er også vigtigt ikke at drukne i unødvendig usikkerhed. Du ved bedst selv, hvor nemt eller svært du har haft ved at læse pensum eller lave øvelser hjemmefra.  

En person, der er til digital eksamen

Men du ved nok også, at du – hvis alting havde været som før – ikke havde siddet helt så meget hjemme ved bøgerne, men måske holdt nogle grillfester og været mere ude ved vennerne.

Derfor er det en god idé at få styr på, om du reelt er usikker på fagets indhold forud for eksamen, eller om usikkerheden skyldes de nye omstændigheder. 

Tag fat i din underviser eller en faglig tutor, hvis du har brug for en samtale om dit faglige niveau. 

Du kan også spørge dine medstuderende, hvordan de har det, og hvordan de har forsøgt at forberede sig. Måske kan du finde ro i, at I har gjort de samme ting og er usikre på samme måde nu? 

En person, der sidder til eksamen
Få styr på, det du kan kontrollere 

En del ubehagelige følelser kan man gøre noget ved. Du kan fx afhjælpe dårlig samvittighed over ikke at have læst nok til eksamen ved at skabe overblik over fagets indhold og gå i gang med at læse. Læs artikel her.

Men du kan ikke ændre på alt. Nogle ting ligger udenfor din kontrol – som fx corona og de eksamener, som nu skal afvikles digitalt uden fysisk fremmøde. Det kan være nok så ubehageligt, men det bliver endnu mere ubehageligt, hvis du holder fast i negative tanker og samtaler om vilkår, som du ikke kan kontrollere. 

Bekymringer forsvinder ikke af sig selv, og slet ikke ved, at vi skriver “Det skal I ikke bekymre jer om”, men gør dig selv en tjeneste og spørg dig selv, om en bekymring ligger inden- eller udenfor din kontrol. Gør noget ved det, du kan. Tal med dine medstuderende, din underviser eller dine venner om, hvordan du bedst kan klare dig igennem de ting, du ikke kan kontrollere. Læs artikel her.

En person, der studerer
Udskyde eksamen: Skal/skal ikke? 

Fristen for at udskyde eksamener er forlænget på en række uddannelser. Det kan være en nødvendighed, hvis du fx ikke har haft adgang til laboratoriet, og derfor ikke har den empiri, du skal bruge til din eksamen. 

Men hvis du overvejer, om du skal udskyde sommerens eksamener pga. corona, er der nogle spørgsmål, du bør tage stilling til først. 

  • Vil du få bedre mulighed for at forberede dig til eksamen senere på sæsonen, eller skal du fortsat læse, skrive og forberede dig alene? 
  • Vil du reelt bruge mere tid på at forberede dig, eller vil de negative følelser forlænges med fristen for eksamen? 
  • Kan du bestå eksamen nu, og hvor meget bedre skal du klare det, for at det er værd at forlænge læseferien? Hvis forskellen er, om man består eller ikke består, kan det være værd at overveje.  
Skal din fagsammensætning ændres? 

Uanset om du læser på DTU, AAU, SDU eller et andet sted, så kan studievejledningen på dit uddannelsessted hjælpe dig med sammensætningen af din uddannelse. 

Måske vil det være nødvendigt at udskyde enkelte fag eller ændre på sammensætningen af fag, hvis du er nødt til at udskyde eksamener dette forår. 

Tag en snak med din studievejledning, hvis du er usikker på, hvordan dit skema kommer til at se ud i kølvandet på corona. 

En person, der sidder og læser op til eksamen
Ung mand ved computer
 IDA står sammen med de studerende

IDA har lagt pres på ift. genåbning af ikke mindst laboratorier for studerende og forskere. På baggrund af blandt andet resultaterne fra rundspørge blandt IDAs studiemedlemmer har IDA været i kontakt med en række ordfører om genåbningen og fået positiv respons herom. Der er således blevet åbnet for hhv. studerende og forskere i alle genåbningsfaser, til trods for at universiteterne ikke umiddelbart indgik i de scenarier, Statens Serum institut regnede på.