Medlemsberettigede uddannelser

På siden her kan du se en liste over de forskellige medlemsberettigede uddannelser i IDA. Find din uddannelse på listen nedenfor. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 18 48 48.

AAU - Aalborg Universitet
  • Art and Technology, Aalborg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Sustainable Biotechnology), København SV, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Manufacturing and Operations Engineering), København SV, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (IT, Communication and New Media), København SV, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics and Computer Engineering), Esbjerg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology), Esbjerg, Study start: Summer start
  • Biologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Datalogi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Datavidenskab, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, eksportteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektronik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektronik, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Fysik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Geografi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Idræt, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Informatik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Informationsteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Interaktionsdesign, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Kemi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Matematik, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Matematik-økonomi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Medialogi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
    25322 Medialogi, København SV, Studiestart: sommerstart
  • Medicin med industriel specialisering, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Arkitektur og design, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Internetteknologier og computersystemer, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og it, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Globale forretningssystemer, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Maskin og produktion, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Nanoteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Sundhedsteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, København SV, Studiestart: sommerstart
  • Teknoantropologi, København SV, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design, København SV, Studiestart: sommerstart
  • Teknoantropologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Produkt- og designpsykologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygge- og anlægskonstruktion, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Maskinkonstruktion, Esbjerg, Studiestart: sommerstart
AU - Aarhus Universitet
  • Agrobiologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing, Herning, Study start: Summer start
  • Biologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Datalogi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Datavidenskab, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Digital design – it, æstetik og interaktion, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bioteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bygning , Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bygning , Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi (kemiteknik), Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi og fødevareteknologi (Ikke endeligt godkendt), Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, Business Development Engineer, Herning, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektronik, Herning, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Herning, Studiestart: sommerstart
  • Fysik, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Geoscience, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Idræt, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • IT, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Kemi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Matematik, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Matematik-økonomi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Medicinalkemi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Molekylærbiologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Nanoscience, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Kemi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Robotteknologi, Aalborg, Studiestart: sommerstart
Aarhus Maskinmesterskole
  • Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C, Studiestart: vinterstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C, E-læring, Studiestart: vinterstart
CBS - Copenhagen Business School
  • Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)
  • Business Administration and Digital Management, Frederiksberg, Study start: Summer start
  • Information Management
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kongens Lyngby, Study start: Summer start
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og nanoteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og teknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og teknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Netværksteknologi og it, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Vand, bioressourcer og miljømanagement, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og konstruktion, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Strategisk analyse og systemdesign , Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, arktisk teknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bygningsdesign, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, eksport og teknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, elektroteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, it-elektronik, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, proces og innovation, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Kongens Lyngby, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, it og økonomi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, softwareteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
Fredericia Maskinmesterskole
  • Professionsbachelor, maskinmester, Esbjerg, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Fredericia, Studiestart: sommer- og vinterstart
ITU - IT Universitet København
  • Digitale medier og design, København S, Studiestart: sommerstart
  • Softwareudvikling, København S, Studiestart: sommerstart
  • Global Business Informatics, København S, Study start: Summer start
  • Data Science, København S, Study start: Summer start
KU - Københavns Universitet
  • Biologi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Biologi – Bioteknologi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Biokemi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Datalogi-økonomi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart
  • Forsikringsmatematik, København K, Studiestart: sommerstart
  • Fysiske fag (fysik, astrofysik, geofysik, meteorologi, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik), København K, Studiestart: sommerstart
  • Fødevarer og ernæring, København K, Studiestart: sommerstart
  • Geografi og geoinformatik, København K, Studiestart: sommerstart
  • Geologi-geoscience, København K, Studiestart: sommerstart
  • Husdyrvidenskab, København K, Studiestart: sommerstart
  • Idræt, København K, Studiestart: sommerstart
  • Informationsstudier, København K, Studiestart: sommerstart
  • Jordbrugsøkonomi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Kemi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Landskabsarkitektur, København K, Studiestart: sommerstart
  • Machine learning og datavidenskab, København K, Studiestart: sommerstart
  • Matematik, København K, Studiestart: sommerstart
  • Matematik-økonomi, København K, Studiestart: sommerstart
  • Molekylær biomedicin, København K, Studiestart: sommerstart
  • Nanoscience, København K, Studiestart: sommerstart
  • Naturressourcer, København K, Studiestart: sommerstart
  • Sundhed og informatik, København K, Studiestart: sommerstart
  • Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart
Maskinmesterskolen København
  • Professionsbachelor, maskinmester, Kongens Lyngby, Studiestart: sommerstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Kongens Lyngby, Studiestart: vinterstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Rønne, Studiestart: sommerstart
MARTEC, Frederikshavn
  • Professionsbachelor, maskinmester, Frederikshavn, Studiestart: sommerstart
Professionshøjskolen Absalon
  • Diplomingeniør, bioteknologi, Kalundborg, Studiestart: sommerstart
  • Bachelor of Engineering in Biotechnology, Kalundborg, Study start: Summer start
RUC - Roskilde Universitet
  • Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Roskilde, Studiestart: sommerstart
  • Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag, Roskilde, Studiestart: sommerstart
  • Naturvidenskabelig bacheloruddannelse, Roskilde, Studiestart: sommerstart
  • Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse, Roskilde, Study start: Summer start
SDU - Syddansk Universitet
  • Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing, Odense M, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Product Development and Innovation), Odense M, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Innovation and Business), Sønderborg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechatronics), Sønderborg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics), Sønderborg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Electronics, Sønderborg, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Mechatronics, Sønderborg, Study start: Summer start
  • Biologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Biokemi og molekylær biologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Biomedicin, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Datalogi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, bygningsteknik, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektronik og datateknik, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, softwareteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, integreret design, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, maskinteknik, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, robotteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Farmaci, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Fysik (SDU), Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Idræt og sundhed, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: sommerstart
  • Kemi (SDU), Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Matematik-økonomi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Matematik og anvendt matematik, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Velfærdsteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Lærings- og oplevelsesteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) robotteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og teknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og bioteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Software Engineering, Odense M, Studiestart: sommerstart
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) Energiteknologi, Odense M, Studiestart: sommerstart
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
  • Professionsbachelor, maskinmester, Svendborg, Studiestart: sommerstart
  • Professionsbachelor, maskinmester, Svendborg, Studiestart: vinterstart
VIA University College
  • Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design, Herning, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, Horsens, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Global Business Engineering, Aarhus C, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Horsens, Study start: Summer start and winter start
  • Bachelor of Engineering in Civil Engineering, Horsens, Study start: Summer start and winter start
  • Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Horsens, Study start: Summer start
  • Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating, Horsens, Study start: Summer start
  • Diplomingeniør, eksport og teknologi, Horsens, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, eksport og teknologi, Aarhus C, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Horsens, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi, Horsens, Studiestart: sommer- og vinterstart
  • Diplomingeniør, maskinteknologi, Horsens, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, maskinteknologi, Horsens, E-læring, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme, Horsens, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme, Horsens, E-læring, Studiestart: sommerstart
  • Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Horsens, Studiestart: sommerstart
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Konservator