Forsvaret

Brug din ingeniøruddannelse og bliv leder i Forsvaret.

Vidste du, at ingeniører har særlige muligheder i Forsvaret? Hvis du har en bachelorgrad, kan du søge optagelse på officersuddannelse og få en anderkendt lederuddannelse. Som officer bliver du trænet både i teori og praksis og lærer at træffe beslutninger, tage ansvar og motivere dem, du leder.

Du kan blive officer ved enten Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet – og uanset hvilken vej du vælger, kommer du til at befinde dig i et helt særligt miljø og få en masse oplevelser med i bagagen.

Du får løn, mens du uddanner dig til officer.

Læs mere om karriere og jobmuligheder i Forsvaret

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer består af en basisuddannelse, hvor du får en grundlæggende sømilitær uddannelse og lærer at sejle. En funktionsuddannelse, hvor du bliver oplært i søværnets avancerede elektroniske systemer og våbenteknologi, og en diplomuddannelse, hvor du bliver uddannet i ledelse og militær strategi. Under uddannelse kommer du ud på flere togter af 4-8 ugers varighed i danske og udenlandske farvande.

Du bliver uddannet i flere funktioner og får grundlæggende kendskab til Søværnets sofistikerede sensor- og kommunikationssystemer. Du bruger dine tekniske færdigheder i praksis på 8 ugers togt på et af Søværnets skibe.

Læs mere om uddannelsen

Diplomuddannelsen

Det faglige fokus under diplomuddannelsen er militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis.