Derfor valgte jeg praktik i entreprenørbranchen

Jacob Elmkjær er ingeniørpraktikant i Arkils anlægsafdeling i Greve og har bl.a. arbejdet med moderniseringen af Ballerup Genbrugsplads og en kloakrenovering i Gårdhaverne i Taastrup. Hør, hvorfor den ingeniørstuderende netop har valgt at have sin praktiktid hos en entreprenør.

Hvorfor har du valgt en praktikplads i entreprenørbranchen?

”Jeg har valgt at være i praktik hos en entreprenør som Arkil af to årsager:
Den første er udførelsesfasen. Vi er ikke faglærte indenfor brolægning og kloakarbejde. Men har forståelsen for hvordan det skal dimensioneres og projekteres. Men ikke selve udførslen af tingene, der er selvfølgelig fagbøger omkring opbygning af kloaker osv.

Der situationer der opstår på byggepladsen, er som regel noget hvor vi ikke kan se hvordan rådgiveren har haft tænkt hvordan det egentlig skal udføres. Dermed må vi stille spørgsmål dertil.
Den anden årsag til, at jeg valgte praktik i entreprenørbranchen, er at prøve ”at sidde på den anden side”, så jeg ikke skal projektere og rådgive, men derimod udføre det, der allerede er blevet projekteret. Det er en utrolig lærerig proces at finde ud af, hvad der egentlig kan lade sig gøre i virkeligheden. Her gælder det om at gennemskue, hvordan rådgiver har tænkt en given løsning.”

Hvad er den største forskel ved at arbejde som udførende versus rådgivende?

”Hands-on-delen, som jeg nævnte tidligere, er helt klart en af de store forskelle. Det er ikke fordi, at mine studiekammerater, der er i praktik som rådgivende ingeniør, ikke er hands-on, men det er mere drypvist i forhold til mig, der er ude på byggepladserne en langt større del af tiden. Vi ser tegningerne og projekteringen komme til live, en etape ad gangen og alle de udfordringer, der har været undervejs. Du har hænderne helt inde i udførelsen – det er fedt!”

Hvad ser du som fordelene og ulemperne ved at være praktikant i entreprenørbranchen frem for at være rådgivende?

”På ingeniøruddannelsen uddannes du på en måde til at være udførende, så det kan være svært at få den praktiske del med, hvis du udelukkede er ”skolet”. Erfaring kommer ikke af sig selv, og derfor er det fedt at kunne tage hul på den mere hands-on erfaring, inden du bliver færdiguddannet. Den praksisnære erfaring gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger, vil jeg mene – i stedet for at slå et generisk svar op i en bog. Ved at komme ud i praktik, hvor det praktiske er i centrum, kommer teori og praksis til at hænge endnu bedre sammen, synes jeg.”

Hvordan oplever du, at det overlapper?

”Hos byggemøderne overlapper vores forskellige indgangsvinkler til projekterne rimelig tydeligt, men her er det faktisk formændene, der typisk ved mest om, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Derfor trækker de også tit det længste strå, når der diskuteres potentielle løsninger på forskellige udfordringer. ”

Hvad vil du gerne arbejde med, når du er færdiguddannet?

”Jeg er endnu usikker på, om jeg vil læse videre på en kandidat eller ej. I øjeblikket er jeg på 5. semester på Byggeri og Infrastruktur på DTU. I virkeligheden ved jeg heller ikke helt, om jeg helst vil være på rådgiverside, entreprenørsiden eller ved en bygherre, når jeg er færdig. Jeg er nok ret åben i forhold hvilken type arbejdsgiver, som jeg gerne vil have. Jeg vil dog ikke være den praksisnære praktik foruden – uagtet, som jeg vælger det ene eller andet.
Udover det praktiske aspekt, så får jeg også lov til at se ind i økonomien i projekterne og får på den måde en bedre indsigt i, hvad der kan lade sig gøre inden for nogle på forhånd fastsatte økonomiske rammer. Det er virkelig relevant, synes jeg.”