FAQ: Sådan er dine rettigheder som studentermedarbejder

Her finder du de mest stillede spørgsmål, vi har fået omkring studiejob som følge af corona-situationen.

Sådan er dine rettigheder 

IDAs studiemedlemmer har mange forskellige slags studiejob. Nogle kan sagtens arbejde hjemmefra, mens andre skal være fysisk til stede.
Nogle arbejder i virksomheder, hvor de er ansatte med fast timetal og på vilkår, der ligner de færdiguddannedes, og kan derfor bruge vores generelle FAQ. De fleste har dog vidt forskellige jobtyper og varierende timetal, og hvordan er det så, man skal forholde sig, når coronaen laver om på det hele?

Vi har svaret på nogle af de mest stillede spørgsmål nedenfor.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte IDAs jurister på
Tlf. 33 18 48 48.

Jeg er timelønnet – har jeg ret til løn, hvis jeg bliver sendt hjem?

Hvis din arbejdsgiver siger, at du ikke skal møde op på arbejde eller til din planlagte vagt, så er det dine ansættelsesvilkår, der afgør, om du har ret til løn.

Hvis du er ansat til et bestemt antal timer eller vagter, og din arbejdsgiver siger, at du ikke skal møde op, vil du i udgangspunktet have ret til løn, medmindre der fremgår noget andet af dine ansættelsesvilkår.

I ekstraordinære situationer som disse, anbefaler vi, at du tager en dialog med din nærmeste leder og afklarer, om der er opgaver, du kan løse hjemmefra uden at møde på arbejde, eller om du er nødsaget til at acceptere hjemsendelsen for nu.

Tag gerne fat i IDA, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal læse din kontrakt og tage dialogen med din arbejdsgiver.

I IDA anbefaler vi altid, at du sender din ansættelseskontrakt ind til vores jurister, når du får den, så vi kan gennemgå den med dig, og du kender teknikaliteterne i den.

Kan jeg nægte at møde på arbejde af frygt for smitte?

Som udgangspunkt kan du ikke nægte at møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus. Det vil i så fald være ulovlig udeblivelse, der kan medføre en berettiget bortvisning.

Vi opfordrer til, at du tager en grundig dialog med din arbejdsplads om, hvordan du kan udføre dit arbejde med minimal risiko for smitte, så du kan føle dig mere tryg ved at møde op til skemalagte vagter.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie?

I den aktuelle situation, hvor virksomhedens drift formentlig påvirkes i væsentlig grad på grund af coronavirus, kan det ikke afvises, at det er muligt for arbejdsgiver at pålægge dig at holde ferie med et forkortet varsel.

Hvis det sker, anbefaler vi, at du kontakter IDA.

Normalt skal arbejdsgiver varsle hovedferie til afholdelse senest tre måneder før selve ferien begynder, og restferie skal varsles en måned før ferien begynder.

Er der tale om særlige omstændigheder kan ovennævnte varsler fraviges. Særlige omstændigheder kan fx være driftsforstyrrelser, som virksomheden ikke kunne forudse.

Det forkortede varsel skal som minimum udgøre en dags varsel, således ferien tidligst kan påbegyndes dagen efter varslet.

IDAs anbefaling er, at ferie afholdes efter aftale.

Jeg er blevet opsagt på grund af corona-situationen – hvad gør jeg?

Corona-situationen påvirker økonomien i mange virksomheder, som kan være nødsaget til at opsige medarbejdere. Derfor er det sandsynligt, at din opsigelse er saglig, men vi anbefaler alligevel, at du sender din opsigelse og ansættelseskontrakt ind til IDA for gennemsyn.

Uanset årsagen til opsigelsen, skal din arbejdsgiver altid følge de almindelige regler for afskedigelse, og varsle din opsigelse i henhold til de aftalte opsigelsesvarsler.

Vores medarbejdere med særligt fokus på studiemedlemmer vil gennemgå din opsigelse, så du ikke skal gå med tvivl i maven over, om din opsigelse nu var i orden eller ej.

Min løn er udeblevet – hvad gør jeg?

Hvis du ikke får udbetalt din løn til tiden, har du ret til at hæve ansættelsesforholdet. Du skal dog forinden fremsætte påkrav overfor din arbejdsgiver, hvor du giver arbejdsgiver en frist på 5 dage til at betale din tilgodehavende løn.

Hvis arbejdsgiver ikke betaler inden fristen, så kan du vælge at hæve ansættelsesforholdet, og arbejdsgiver skal herefter betale tilgodehavende løn, løn i opsigelsesperioden, feriepenge m.m.

IDA foreslår dog, at du overvejer, hvorvidt du vil hæve ansættelsen i denne særlige situation, eller om du vil afvente i en måned eller to, hvorvidt det lykkes for din arbejdsgiver at klare skærene.

Kontakt IDA, såfremt det trækker ud med betaling af din tilgodehavende løn, så vi kan give dig den rette vejledning.

Min arbejdsgiver er gået konkurs – hvad gør jeg?

Går din arbejdsgiver konkurs, skal du anmelde dit krav på løn, feriepenge og andet til Lønmodtagernes Garantifond via borger.dk. Inden du sender anmeldelsen, er det en god ide at kontakte IDA, så vi kan guide dig ordentligt igennem processen.

Betyder regeringens hjælpepakker noget for mig?

Ikke i forhold til dit eventuelle studiejob eller ansættelse, men natten til den 19. marts enedes regeringen om en række hjælpetiltag til personer, der kan rammes økonomisk af omstændighederne ved corona.

Der er vedtaget øgede lånemuligheder for elever og studerende. Regeringen skriver:

”Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.” Læs mere her.

IDA har også lavet en mere generel FAQ med svar på de mest stillede spørgsmål til vores fastansatte medlemmer. Hvis du gerne vil dykke mere ned i råd og vejledninger i den aktuelle situation, så læs med her.

Må jeg tage hen på mit studiested for at modtage undervisning? Og bliver mine eksamener aflyst?

Hvis du har brug for information omkring afvikling af undervisning og eksamener, anbefaler vi, at du kontakter dit studiested. Mange studiesteder har også FAQ’er liggende på deres webside, hvor der står information om, hvordan de vil afvikle undervisningen i den perioder, der er lockdown, og om der bliver foretaget nogle ændringer i forbindelse med sommerens eksamener. Vi anbefaler desuden, at du følger studiestedets og Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til fysisk tilstedeværelse på dit studiested.

Information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

På Uddannelses- og Forskningsministeriets webside har de samlet svar på en masse spørgsmål omkring alt fra SU, til Erasmus-ophold og ændringer i eksamen og undervisningsforløb i forbindelse med den aktuelle corona-situation. Læs mere her