IDA Diversity

Hold løbende øje med nye events, indslag og podcast episoder her på siden, hvis du vil være med til at nedbryde stereotype fordomme og øge diversitet inden for STEM-området 


IDA Diversity

Diversitet og inklusion er på dagsordenen I IDA Vi bruger fakta og gennem forskellige aktiviteter sætter vi fokus på ligestilling, lige muligheder og ubevidste bias i vores teknologi og videnskab. Hold løbende øje med nye events, indslag og podcast episoder her på siden, hvis du har interesse for øget diversitet inden for STEM-området. 

Hvor i ligningen handler løn om køn?  

Du kan dine beregninger. Men har du husket den vigtigste?  Vi har lavet en ny kønsneutral lønberegner til studerende, hvor vi har trukket kønnet ud af ligningenIDAs lønberegner er et værktøj, der hjælper dig med at forventningsafstemme, hvad du kan få i løn som nyuddannetVi håber på at kunne rykke på lønforskellen ved bl.a. at tage et opgør med hemmelighedskræmmeriet omkring løn

 

Diversity events

Følg med i kommende events.

IDA Diversity Talks

Vores fremtidige samfund bliver i høj grad formet af de teknologier, vi udvikler. Hvordan sørger vi for, at nye teknologiske løsninger ikke er biased mod specifikke køn, hudfarver eller minoriteter? Det er et essentielt element at forstå bias i teknologi og videnskab, så den udvikles ansvarligt og tager højde for diversitetI vores IDA Diversity Talks kaster vi lys over diversitet og bias inden for teknologi og videnskab og inviterer til dialog. 

Artificial intelligence and human bias

Hvad er bias i AI? Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på ubevidst bias og stereotyper, når man udvikler ny teknologi? Og hvordan kan vi bruge AI til at fjerne ubevidst bias og øge diversitet? Hør mere om dette spændende emne i vores online webinar med CEO & Founder af Develop Divsere Jennifer Clausell-Tormos.

Diversitet og teknologi

Podcast – Blinde vinkler

Lyt med på IDAs nye podcast ’Blinde Vinkler’, som sætter fokus på bias i teknologi. Tech-journalist Marie Høst kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger at rette op på udfordringen med ubevidst bias i forskellige afkroge af vores samfund.

 

Et kønsopdelt uddannelsessystem

Der ses et klart overtal af mænd på de fleste tekniske og økonomiske uddannelser, hvor flest kvinder uddanner sig i humaniora eller et omsorgsfag.

Juliana Glahn er en af de eneste kvinder på maskiningeniørstudiet. Uddannelsessystemet i Danmark er stærkt kønsopdelt, og det påvirker ligestillingen på hele arbejdsmarkedet.

Læs hele artiklen her.

Lige løn for lige arbejde

Der er stadig en lønforskel blandt nyuddannede mænd og kvinder i STEM fagene. Kvinder tager hul på arbejdslivet med en lavere gennemsnitlig startløn. Det viser opgørelsen af IDAs lønstatistik for 2020.
1952 kr. om måneden.
Det er den gennemsnitlige lønforskel mellem nyuddannede mandlige og kvindelige civilingeniører.
1.753 kr. om måneden.
Det er den gennemsnitlige lønforskel mellem nyuddannede mandlige og kvindelige scient’er.
403 kr. om måneden.
Det er den gennemsnitlige lønforskel mellem nyuddannede mandlige og kvindelige dimplomingeniører.

Løn skal handle om evner – ikke om køn

Hvad gør IDA?

Ligestilling er ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, det er også en gevinst for samfundet. Større diversitet giver bedre arbejdspladser, løsninger og produkter. Derfor arbejder IDA på at øge ligestillingen fra uddannelsessystemet og helt op til de øverste ledelseslag – så der er lige muligheder for alle. Her er et indblik i de mærkesager, IDA arbejder for på vegne af vores medlemmer: 

  • Flere kvinder på STEM-uddannelserne 
  • Lige løn for lige arbejde 
  • Flere kvinder i ledelse og bestyrelsesposter 
  • Øremærket barsel til fædre 

Læs mere om hvordan IDA arbejder for ligestilling her.

En person, der studerer